Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) vidner om, at skadestuens og akutklinikkernes forbedringsarbejde virker. Generelt giver skadepatienterne højere karakterer i den nye LUP for 2017 sammenlignet med tidligere år.

11-01-2018

Arkivfoto: Agata L.-Madsen, Hospitalsenhed Midt

Årets nytårsgave fra patienterne til skadepersonalet på hospitalernes akutmodtagelser og akutklinikker er landet. Det er den årlige Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP), hvor skadepatienterne fortæller skadepersonalet om, hvordan de har oplevet behandlingen. Dermed får skadepersonalet en vigtig pejling på, hvordan forholdene kan forbedres, så behandlingen giver størst værdi for patienterne.

I LUP 2017 for akutmodtagelsen/skadestuen på Regionshospitalet Viborg og akutklinikkerne på regionshospitalerne i Silkeborg og Skive kvitterer skadepatienterne for behandlingen med gode skudsmål over landsgennemsnittet. Desuden er der solid fremgang på mange områder set i forhold til LUP 2017.

Lytter og lærer af LUP

- Patienternes svar giver os stor inspiration til vores arbejde med kvalitet. Derfor er det særdeles glædeligt, at vi i årets LUP kan læse sort på hvidt, at vores forbedringstiltag bærer frugt på en måde, der giver patienterne bedre oplevelser, siger afdelingssygeplejerske Mette Haahr fra Akutafdelingen. Både skadestuen i Viborg og akutklinikkerne i Silkeborg og Skive hører under Akutafdelingen, som også omfatter to sengeafsnit i Viborg for patienter, der indlægges akut.

Alt i alt er patienterne blevet mere tilfredse med besøget, og de er blevet tryggere ved at tage hjem efter behandlingen. Konkrete forbedringstiltag på områder som information om ventetid og smertebehandling har også virket til patienternes tilfredshed.

- Men selvfølgelig kan vi blive bedre. Derfor læser vi også dette års LUP med stor interesse. Selvom vi er blevet bedre til at informere, kan vi stadig blive bedre – blandt andet ved at afstemme patientens forventninger med vores. Vi kan blive bedre til at dække patienternes smerter i ventetiden og til at anvise muligheder for mad og drikke. Patienterne fortæller os også, at de gerne vil have flere adspredelsesmuligheder i ventetiden, og at vi skal være meget opmærksomme på god skiltning, fortsætter Mette Haahr.

Resultaterne af LUP 2017 er publiceret i to rapporter – en for akutmodtagelsen/skadestuen og en for akutklinikkerne. Hent dem her.

Fakta:

  • LUP er en spørgeskemaundersøgelse blandt skadepatienter behandlet på landets hospitaler i perioden 23. august til 12. september 2017. LUP Akut har 22 spørgsmål.
  • Ved lodtrækning fik 397 patienter et spørgeskema efter behandling på skadestuen i Viborg og 271 patienter efter behandling på en af de to akutklinikker i Silkeborg og Skive.
  • Blandt Viborg-patienterne svarede 195 – 49 procent. Blandt Silkeborg- og Skive-patienterne svarede 130 – 48 procent.

Resultaterne af de samlende spørgsmål fremgår her: