Thomas Balle Kristensen er ny konstitueret hospitalsdirektør på HE Midt. Han er til daglig direktør i Præhospitalet, men har nu dedikeret sin tid til ledelsen af HE Midt, indtil der er rekrutteret en ny hospitalsledelse.

14-09-2018

- Jeg ser HE Midt som et veldrevet hospital, der har skabt flotte resultater for patienter og pårørende. Det billede har jeg fået bekræftet, og jeg er imponeret over, hvor godt jeg er blevet taget imod, selvom det er en svær tid, siger Thomas Balle Kristensen.

Allerede tirsdag mødtes Thomas med afdelings- og centerledelser på HE Midt og onsdag med Hoved-MED-udvalget. Den vigtigste fælles opgave er lige nu, hvordan HE Midt bedst gennemfører de besparelser og strukturændringer, som følger af regionsrådets nye budgetforlig. Det skal ske i tæt samarbejde med alle afdelinger og centre på HE Midt, MED-systemet og i dialog med HE Vest, AUH og RH Randers, som også er involveret i de kommende strukturændringer.

- Min opgave er at hjælpe med at lede HE Midt godt igennem de udfordringer, vi står overfor, mens vi samtidig fortsat skal have en sikker drift. Det kan jeg ikke gøre alene, og jeg vil derfor i de kommende uger også tage på rundtur i alle afdelinger og centre for hurtigt at lære HE Midt at kende.

Thomas Balle Kristensen er eneste medlem af hospitalsledelsen, indtil der tiltræder en ny lægefaglig direktør, forventet inden udgangen af oktober. Derfor har han allieret sig med en rådgivende gruppe, der skal repræsentere kliniske afdelinger og centre og rådgive om kliniske problemstillinger. Gruppen består af Jens Refsgaard fra Hjertesygdomme, Einar Pahle fra Mave-, Tarm- og Brystkirurgi, Mette Fjord fra Center for Planlagt Kirurgi og Birgitte Egholm fra Røntgen og Skanning samt Ortopædkirurgi i Viborg. Derudover vil der være tæt dialog mellem Thomas, alle afdelings- og centerledelser samt Hoved-MED-udvalget.

- Det er vigtigt at understrege, at den særlige situation ikke skal så tvivl om det gode arbejde, der gøres i alle afdelinger og centre på HE Midt. Arbejdet med kvalitet, effektive forløb, patienttilfredshed og en stærkt tværsektorielt indsats får ros og er fortsat den kurs, vi skal følge, slutter Thomas Balle Kristensen.

Thomas Balle Kristensen er 43 år og bor med sin familie i Skovby ved Galten. Før han kom til Præhospitalet, var han administrationschef og chef for byggeri på RH Horsens og før det planlægningschef på AUH.