Natten mellem tirsdag og onsdag indgik regionsrådet forlig om budgettet for 2019 og 2020. Forliget rummer de endelige beslutninger om besparelser på hospitalerne i Region Midtjylland. Flere af de spareforslag, der blev udsendt 20. august, ser anderledes ud i det endelige forlig. Forligsteksten og beskrivelsen af besparelserne kan ses på Region Midtjyllands hjemmeside.

06-09-2018

Urinvejskirurgi lukker

Urinvejskirurgi på RH Viborg skal lukke og fusionere med Urinvejskirurgisk Afdeling på HE Vest. HE Vest skal stå for en udefunktion på RH Viborg med dagkirurgiske operationer, skopier og andre undersøgelser for urinvejskirurgiske patienter. HE Vest skal bemande afdelingen i Holstebro med personale fra både afdelingen i Viborg og afdelingen i Holstebro. Præcist hvilke funktioner, der skal være på RH Viborg inden for urinvejskirurgi fremover, og hvordan de skal organiseres, skal hospitalsledelsen nu afklare i dialog med HE Vest.

Neurologi fortsætter, HE Vest senge ledes fra Hammel

Det sidst udsendte forslag om besparelser på neurologi er nu besluttet. Der skal fortsat være tre neurologiske afdelinger i Region Midtjylland og dermed også på RH Viborg. De specialiserede neurorehabiliteringssenge i HE Vest skal fremover ledes fra Hammel Neurocenter, men flytter ikke fysisk.

Patologi fortsat selvstændigt institut i Viborg

Patologi på RH Viborg fortsætter som selvstændigt institut. I stedet skal besparelsen på 2 millioner kroner findes gennem effektivisering på alle patologiske institutter i Region Midtjylland.

Karkirurgi

Den nye opgavefordeling på det karkirurgiske område er nu besluttet. Karkirurgi på RH Viborg skal lukke som selvstændig afdeling og fortsætte som funktion under Mave-, Tarm- og Brystkirurgi. RH Viborg skal overtage et antal karkirurgiske operationer i ben og halspulsårer fra Aarhus, mens Aarhus skal overtage alle karkirurgiske operationer i bughulen fra Viborg.

Brystkræft bliver

Regionsrådet har besluttet, at der skal være to centre for udredning og kirurgisk behandling af brystkræft i Region Midtjylland: I Viborg og i Aarhus. Undersøgelser og operationer for brystkræft fra RH Randers skal flytte til RH Viborg.

Hjertesygdomme

KAG-undersøgelser skal flytte fra HE Vest og HE Midt til Aarhus. Et antal simple pacemaker-undersøgelser skal flytte den anden vej. Regionsrådet har besluttet, at det skal undersøges, om der kan flyttes flere end 150 simple pacemaker-operationer fra AUH til HE Vest og HE Midt.

Klinisk fysiologi til Viborg og Aarhus

Regionsrådet har besluttet, at afdelingen for klinisk fysiologi og nuklearmedicin på RH Randers skal lukke. Der skal ses på muligheden for, at henholdsvis RH Viborg og AUH leverer undersøgelser til borgere fra RH Randers' optageområde.

Administration

Regionsrådet har besluttet, at administrationer i regionshuse, fællesstabe og på hospitaler skal spare 12,5 mio. kroner i 2019 og 25 mio. kroner i 2020. Derudover har regionsrådet besluttet, at centrale stabe og fælles funktioner skal spare yderligere 10 mio. kroner.

Besparelser i alle afdelinger og centre

Udover besparelserne ved at lukke og samle funktioner venter en mere generel besparelse for alle afdelinger og centre i 2019 svarende til op til 2 procent af lønbudgetterne i 2019. 2/3 kommer fra de regionale besparelser, og 1/3 går til at dække HE Midts egne ekstra udgifter. I de kommende måneder skal Hoved-MED-udvalget og afdelinger og centres lokale LMU'er arbejde videre med at konkretisere besparelserne sammen med ledelserne.