De danske sygeplejersker har overladt deres etiske mikrofon til sygeplejerske, ph.d.-studerende Anne Bendix Andersen fra Regionshospitalet Viborg. Systematisk etisk refleksion er blandt hendes mærkesager.

31-05-2018

Sygeplejeetisk Råd har fået ny formand. Det er Anne Bendix Andersen – sygeplejerske og ph.d.-studerende i Center for Forskning i Klinisk Sygepleje på Regionshospitalet Viborg.
Hun modtog valget på Dansk Sygeplejeråds Kongres, som løb af stablen 14.-17. maj.


Privatfoto

Hendes ballast er en brændende interesse for etik i sygeplejen. På vejen til posten som etisk ordfører for medlemmerne af Dansk Sygeplejeråd (DSR) har hun desuden været to år ”i lære” som menigt medlem af Sygeplejeetisk Råd.

- Når vi snakker etik, er vi helt inde i sygepleje-professionens kerne. Etik i sygeplejen handler blandt andet om at sikre patienten selvbestemmelse og at respektere patientens valg, værdier og livsmål, forklarer Anne Bendix Andersen.

Men det er ikke givet, at patienten deler sygeplejerskens værdier. For eksempel kan patientens værdighed og sygeplejerskens ansvarlighed støde sammen. Sygeplejersken kan også komme i en etisk klemme i forhold til sin arbejdsplads, hvis arbejdet for eksempel er standardiseret og skemalagt i en grad, der ikke tillader sygeplejersken at forholde sig individuelt til og at agere på patientens behov.

Den etiske dømmekraft skal styrkes

Derfor er det en vigtig kompetence for en sygeplejerske, at hun kan reflektere over etikken i sin kliniske praksis – og sine handlemuligheder.

- Etiske dilemmaer og problemstillinger er en del af alle relationer mellem mennesker. Det bliver meget tydeligt i ulige ”magtforhold”, hvor det ene menneskes valg af handling får konsekvenser for et andet menneske. Med ansvaret for at yde omsorg for patienten er det lige netop i dette etiske krydsfelt, sygeplejersken befinder sig, og her er høj faglig kvalitet ikke nok, siger Anne Bendix Andersen.

Derfor er Anne Bendix Andersen rigtig glad for en publikation, som Sygeplejeetisk Råd udgav sidste år, og som hun selv har været med til at skrive. "Etisk refleksion i sygepleje" hedder den, og den indeholder en refleksionsmodel, der kan bruges til systematisk at bearbejde de etiske dilemmaer, der opstår i udøvelsen af sygeplejen. Formålet er at fremme refleksion og etisk dømmekraft, når der skal træffes et valg mellem flere mulige – men ofte vanskelige – handlinger. Målet er at få etik og høj faglig kvalitet til at gå hånd i hånd.

Publikationen ”Etisk refleksion i sygepleje” er et godt eksempel på, hvad Sygeplejeetisk Råd arbejder med for at give sygeplejersker et rygstød i deres etiske dømmekraft. Helt generelt går rådet også ind og vejleder både specifikt og generelt om etiske forhold, som sygeplejersker kan blive konfronteret med i deres arbejde.

Anne Bendix Andersen ser frem til at sidde for bordenden for Sygeplejeetisk Råd, der foruden hende selv tæller 9 idealistiske medlemmer.
- En frodig debat om etik fordrer, at man er klar til at tage imod kritiske holdninger og anvisninger om, hvad man kan gøre anderledes og bedre. Mine første to år i Sygeplejeetisk Råd har på en gang været spændende, udfordrende og udviklende, og det vil jeg lægge mig i selen for at fortsætte, lover hun.

Fakta:

Sygeplejeetisk Råd har til opgave "at værne om og fremme sygeplejerskers faglige/etiske standard samt at afgive udtalelser om faglige/etiske spørgsmål".

Sygeplejeetisk Råd er en del af Dansk Sygeplejeråds organisation. Sygeplejeetisk Råd betjener Dansk Sygeplejeråd (DSR) som organisation. Enkeltmedlemmer af DSR kan også bede Dansk Sygeplejeetisk Råd om generel eller konkret vejledning om etiske problemstillinger.

Dansk Sygeplejeetisk Råd har for nylig udgivet en ny sygeplejeetisk refleksionsmodel.
Mere konkret har rådet på det seneste været inde over så forskelligartede områder som

  • omskæring
  • etiske problemer ved egenbetaling for tolkebistand
  • ophør af CPAP-behandling til terminale patienter
  • patienters ret til at blive madet trods risiko for aspiration og kvælning
  • eutanasi (aktiv dødshjælp)
  • senprovokeret abort
  • hasholie i ernæringssonde
  • repræsentation i Sundheds- og Ældreministeriets etiske udvalg for national strategi for personlig medicin

Læs mere om Sygeplejeetisk Råd på www.dsr.dk/ser


Opret en kommentar

ReCAPTCHA ikke løst
Ingen kommentarer
{{comment.PostTitle}}
{{comment.PostDate.substr(0,5)}} kl. {{comment.PostDate.substr(6,11)}} af {{comment.PosterName}}