Primært for patienter med erhvervet hjerneskade, der har synke-/spiseproblemer.

Målgruppe

Dysfagi

Udredning

Henvisning