Klinik for patienter med overvejede fysiske vanskeligheder efter erhvervet hjerneskade.

Klinik 1 - voksen sensomotorisk udredning

Henvisning

Henvisningen skal indeholde

Hvad indeholder den lægelige undersøgelse?

Hvad indeholder en fysio-/ergoterapeutisk undersøgelse?

Ledsagelse

Efter undersøgelsen