Klinik for patienter med kognitive vanskeligheder efter erhvervet hjerneskade.

Kognitiv Klinik

Henvisning

Hvad indeholder den lægelige undersøgelse?

Hvad er en neuropsykologisk undersøgelse?

Efter undersøgelsen hos speciallæge/neuropsykolog

Hvad indeholder den tværfaglige vurdering?

Efter vurderingen ved det tværfaglige team

Ledsagelse

Yderligere spørgsmål