Hospitalsenhed Midts værdier, som Regionshospitalet Hammel Neurocenter naturligvis også arbejder ud fra, er: 

Dialog - Dygtighed - Dristighed 

 
Det overordnede tankesæt på Hammel Neurocenter tager udgangspunkt i:

  • Høj faglig kvalitet
  • Respekt
  • Ansvarlighed
  • Engagement
  • Tryghed

Dette tankesæt har betydning for vores tilgang til neurorehabiliteringen og for vores menneskesyn: 

Mennesket er et tænkende, følende og handlende individ 

Mennesket forholder sig aktivt til sine omgivelser og andre mennesker - og udvikler sig i samspil med disse 

Mennesket har et vedvarende udviklingspotentiale, som tager  udgangspunkt  i den enkeltes erfaringer, værdier og evner

Neurorehabiliteringen tager udgangspunkt i og inddrager både kropslige, følelsesmæssige, kognitive og samfundsmæssige elementer

Neurorehabiliteringen tager udgangspunkt i patientens ønsker og behov samt hans/hendes muligheder for fremtidigt liv og handlekompetence

Vores møde med patienten er båret af vores evne til at støtte og vejlede. Mødet finder altid sted i et ligeværdigt samarbejde, hvor respekten for det enkelte menneskes værdighed, selvbestemmelsesret og livsværdier er omdrejningspunktet

Hele familien bliver påvirket ved sygdom og ulykke, derfor omfatter vores neurorehabiliteringsindsats også de pårørende