Regionshospitalet Hammel Neurocenter tilbyder vejledning og rådgivning om behandling, genoptræning og rehabilitering af borgere/patienter med erhvervet hjerneskade.

Hvad omfatter rådgivningen?

Rådgivningen er et tilbud til kommunalt ansat sundhedsfagligt personale og praktiserende læger der arbejder med borgere med erhvervet hjerneskade i Vest Danmark. Her kan du få sparring og rådgivning i komplicerede problemstillinger, der i særlig grad udfordrer håndteringen, behandlingen eller rehabiliteringen af borgeren. Rådgivning og sparring kan foregå via telefon, videokonference eller ved udkørsel fra Hammel Neurocenter til kommunen. Tilbuddet omfatter ikke udredning og behandling af borgeren.

Såfremt der i forløbet skal udleveres personfølsomme oplysninger, skal den enkelte kommune sikre nødvendigt mundligt samtykke fra borger eller pårørende. Ved forløbets afslutning forventes det, at de involverede kommunale ansatte svarer på et kort elektronisk spørgeskema, ligesom der i forløbet løbende evalueres i samarbejde med Hammel Neurocenter. Der ydes begrænset økonomisk kompensation for den tid medarbejderne i kommunen bruger på forløbet.

Hvordan henvender jeg mig?

Anvend henvisningsskema

Du skal udfylde henvisningen med kontaktopslysninger og oplysninger om, hvad der ønskes rådgivning og sparring omkring. Når skemaet er udfyldt sendes det til fælles regional visitation (FRV) FRV@midt.rm.dk

Så vil vi kontakte dig med henblik på visitation til forløb og derefter planlægge forløbet i fællesskab. Alt kommunalt ansat personale og praktiserende læger kan henvende sig.

Ved spørgsmål vedrørende henvisning kontaktes fælles regional visitation i dagtimerne på tlf: 78 41 96 40

Hvorfor gives denne rådgivning?

Tilbuddet er et led i Sundhedsstyrelsens Pulje 4 projekt om »Udgående funktion fra sygehuse med højtspecialiseret funktion i neurorehabilitering«. Projektledelsen er forankret via Hammel Neurocenter i en tværsektoriel styregruppe, der repræsenterer Vest Danmark.

Formålet med projektet er at iværksatte forsøg med udgående funktion fra hospitaler med højtspecialiseret funktion i neurorehabilitering til kommuner med særligt henblik på kommunal kompetenceudvikling. Projektet er skabt på baggrund af sundhedsstyrelsens servicetjek af hjerneskadeområdet i 2017.

Projektet afsluttes ultimo 2020.

Hvordan finder jeg ud af mere?

Ved henvendelse til Jacob Ahlgreen Gram, projektleder og ledende ergoterapeut, sengeafsnit 3, Hammel Neurocenter. Telefon 78 41 92 89 | Mail jacola@rm.dk