Al henvendelse i forbindelse med henvisning af patienter til neurorehabilitering i Region Midt skal ske via den Fælles Regionale Visitation (FRV). 

Den Fælles Regionale Visitation (FRV) visiterer til neurorehabilitering på regionsniveau på henholdsvis 30 neurorehabiliteringspladser på Neurorehabilitering Skive, 4 på Regionshospitalet Holstebro (N2) og 9 på Regionshospitalet Lemvig (N3)

Desuden visiterer FRV til 29 neurorehabiliteringspladser på regionalt niveau samt 55 senge på højt specialiseret niveau på Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Her kan du læse mere om
Neurorehabilitering i Region Midtjylland

Visitation til hjerneskaderehabilitering under indlæggelse 

  • Uddrag af Sundhedsstyrelsens rapport "Forløbsprogram for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade"
  • Læs hele rapporten her

 

Henvisnings- og overflytningsdokumenter

Kontakt