21. – 23. September 2016 Falsterbo, Sverige
  

En update på nevrorehabilitering fra et tverrfaglig perspektiv

I løpet av 3 intensive dager får deltakere formidlet evidensbasert kunnskap av dyktige forelesere. Samtidig vil sommerskolen gi mulighet for diskusjon og erfaringsutveksling på tvers av profesjonene og landegrensene. Sommerskolen inviterer alle medlemmene av nevrorehabiliteringsteamet, sykepleiere, leger, fysioterapeuter, logopeder, ergoterapeuter, nevropsykologer og andre. Både erfarne klinikere som ønsker en komprimert oppdatering på aktuell kunnskap og mindre erfarne helsearbeidere som ønsker en oversikt over evidensbasert praksis er velkomne.

Programmet dekker et bredt spekter av temaer som motorikk, kognisjon, språk, teknologi, nevroplastisitet og assessments. Temaene reflekterer et europeisk curriculum og er del av en etterutdannings-initiativ til World Federation for Neurorehabilitation.


Program

- med forbehold for ændringer 

Onsdag 21.september

Fokus på motorisk rehabilitering, svelgfunksjon og nevroplastisitet

 

10.20 – 10.50: Registrering

10.50 – 11.00: Velkommen til den 1. Nordiske sommerskole v/ organisasjonskomite

11.00 – 12.00: Arm och handfunktion - objektiv bedömning och planering av behandling efter stroke Alt-Murphy, fysioterapeut, PhD, Universitetet i Gøteborg.

12.00 – 12.15: Kaffepause

12.15 – 13.15: Arbetsåtergång efter hjärnskada
Katharina Sunnerhagen, lege, professor, Universitet i Gøteborg

13.15 – 14.15: Lunch / lunsj / frokost

14.15 – 15.15: Neurogen øvre dysfagi
Annette Kjærsgard, Ergoterapeut, PhD, Hammel Neurocenter – Universitetsklinik for Neurorehabilitering

15.15 – 15.30: Pause

15.30 – 16.30:Gange og balanse
Mona Kristin Aaslund, fysioterapeut, PhD,
Haukeland Universitetssykehus, Universitetet i Bergen 

16.30 – 17.00: Kaffepause

17.00 – 18.30: Neuroplasticitet i den intakte og skadede hjerne - neurocognitiv organisering og reorganisering
Jesper Mogensen, professor, Universitetet i København: The Unit for Cognitive Neuroscience

20.00: Middag

Torsdag 22. september

Fokus på mentale, kognitive og emosjonelle problemer, tverrfaglighet og perspektiver for fremtidens rehabilitering


09.15 – 10.45: Nevrorehabilitering med inriktning på kommunikationssvårigheter
Lena Hartelius, logoped, professor, Universitet i Gøteborg

10.45 - 11.00: Pause

10.30 – 12.00: Stratificering af patientforløb - erfaringer med Rehabilitation Complexity Scale Extended 
Jørgen Feldbæk Nielsen, MD, professor, leder av forskningsenheden, Hammel Neurocenter- Universitetsklinik for Neurorehabilitering  

12.00 – 13.00: Lunsj / frokost / lunch

13.00 – 14.00: Tverrfaglighet i nevrorehabilitering
Karen Sloth, MSc, sykepleier og Ally Palsdottir MSc, ergoterapeut, Hammel Neurocenter – Universitetsklinik for Neurorehabilitering

14.00 – 14.30: Pause

14.30 – 16.00: Resiliens og mestring med fokus på rehabilitering
Anne-Kristine Schanke, sjefpsykolog, professor, Sunnaas sykehus

16.00 – 16.30: Kaffepause

16.30 – 18.00: Utviklingstrender i nevrorehabilitering mot 2030.
Hva betyr de for klinisk praksis? Innledning og påfølgende diskusjon. 
Frank Becker, klinikkoverlege, førsteamanuensis,
Sunnaas sykehus & Universitetet i Oslo

19.30: Middag

Fredag 23. september    
Fokus på teknologi-assistert rehabilitering


09.00 – 10.00: Virtual Reality i rehabilitering
Jim Jensen, Udviklingsansvarlig ergoterapeut, Master i Rehabilitering, Regionshospitalet Hammel Neurocenter – Universitetsklinik for Neurorehabilitering

10.00 – 10.15: Pause

10.15 – 11.15: Robotics for øvre ekstremitet
Linda Sørensen, ergoterapeut, MSc, Sunnaas sykehus

11.15 – 12.15: Teknologi-støttet gangtræning
Anette Trude Walther, fysioterapeut og Maria Paaske Hansen, fysioterapeut, begge fra Vestdansk Center for Rygmarvsskade, Viborg

12.15 – 13.00: Lunsj / lunsj / frokost

13.00 – 14.00: Teknologiske hjelpemidler til kognitiv rehabilitering
Lars Evald, forsknings- og udviklingsansvarlig nevropsykolog, PhD,
Hammel Neurocenter – Universitetsklinik for Neurorehabilitering

14.00 – 14.15 Avslutning. Tak for denne gang.

Biosketches & Abstracts

In alphabetical order

Margit Alt Murphy

Mona K. Aaslund

Frank Becker

Lars Evald

Jørgen Feldbæk Nielsen

Lena Hartelius

Jim Jensen

Annette Kjærsgaard

Jesper Mogensen

Anne-Kristine Schanke

Karen Sloth og Ally Palsdottir

Katharina Stibrant Sunnerhagen, MD, PhD

Linda Sørensen

Priser og tilmelding

Pris Sommerskole: 3500 DKR, som faktureres umiddelbart efter Sommerskolen

Pris Ophold 21/9 - 23/9 (værelse og fuld forplejning) på Norregård, Falsterbo:

  • Enkeltværelse:
    pr person 3410 SEK ex. moms
  • Dobbeltværelse:
    pr person 3010 SEK ex. moms

Pris Overnatning inkl. morgenmad fra 20/9 – 21/9 pr person 759 SEK ex. moms

TILMELDING

Tilmelding til selve Sommerskolen
kan du gøre her

Bookning af Ophold (værelse og konferenceforplejning) på Norregård, Falsterbo:
Pr mail til info@norregard.com, opgiv bookningskoden ”Sommarskola”.
Bookningerne besvares ma-fre kl. 8.00 – 16.00.

Sidste frist for tilmelding/bookning er
15. august 2016

OM STEDET:

Norregård Falsterbo.

Om Falsterbo.

Kontakt

Arrangør:
Nordisk Nettverk for Nevrorehabilitering

Kontakt:
Iris.Brunner@uib.no