Klinikken yder en højt specialiseret neurorehabilitering til børn og unge, som har pådraget sig en svær, erhvervet hjerneskade.

Målgruppe

Børn og unge fra 6 måneder til 18 år

Primært børn og unge med nyerhvervet svær hjerneskade, eksempelvis:

 • Traumatisk hjerneskade (hjerneskade som følge af ulykke)
 • Apopleksi (hjerneblødninger eller blodpropper)
 • Anoxisk hjerneskade (iltmangel)
 • Meningitis/encephalitis (hjernehinde-/hjernebetændelse)
 • Toksisk hjerneskade (forgiftning)
 • Følger efter hjernetumor, både kognitive og motoriske

Sekundært børn og unge med tilgrænsende neurologiske lidelser, eksempelvis:

 • Polyneuropati
 • Børn og unge, som måneder efter en hjernerystelse eller anden påvirkning af hjernen endnu ikke kan indgå i sociale relationer så som skolegang og fritidsaktiviteter, kan vi tilbyde en tværfaglig vurdering med fokus på den neuropædagogiske indsats. 
 • Børn med motoriske problemstillinger, som har behov for speciel medicinsk afprøvning/behandling, eks. intrathecal baclofen 
 • Tidligere indlagte børn og unge med behov for ny vurdering/behandling af specifikke problemstillinger (brush up forløb med indlæggelse i 4 eller 6 uger)
 • Fremadskridende sygdomme i hjernen i længerevarende stabil fase

Børn og unge-ambulatoriet

 - for børn og unge med erhvervet hjerneskade 

Ambulatoriefunktionen er primært rettet mod børn og unge under 18 år. Efter henvisning fra f.eks. egen læge, børneafdeling på andet sygehus eller neurokirurgisk afd. tilbyder ambulatoriet vurdering af forskellige problematikker:

1. Movement disorder – fx vurdering af 

 • behov for specielle Botox injektioner
 • behov for kort indlæggelse til afprøvning af intrathecal Baclofen
 • behov for skinne behandling 

2. Opmærksomhedsforstyrrelser hos børn med erhvervet hjerneskade - vurdering af:

 • behov for Ritalinafprøvning

3. Tværfaglig vurdering og beskrivelse af barnet i.f.t. en specifik problemstilling. 

Speciale

Indlæggelse

Afsnit HB1, Klinik for Børn og Unge