Klinikken vurderer behandlingsmuligheder for patienter med følger efter akut hjerneskade. Klinik for Tidlig Neurorehabilitering udgør en særlig enhed, der modtager patienter til behandling direkte fra intensivafdelinger på landets sygehuse/hospitaler og fra Regionshospitalet Hammel Neurocenters (RHN´s) øvrige klinikker, hvis der hos indlagte patienter her skulle opstå akutte komplikationer, som kræver intensiv overvågning, behandling og pleje.

Klinik for Tidlig Neurorehabilitering har i alt 9 højtspecialiserede behandlingspladser, som er opdelt i forskellige grupper. Patienten behandles i den gruppe, der passer til netop hans/hendes tilstand, og der vil forekomme flytninger imellem grupperne i takt med, at tilstanden ændres. 

Ambulatorium

Klinik for Tidlig Neurorehabilitering har tilknyttet et Dysfagi-ambulatorium, hvor indlagte så vel som ambulante patienter, der har problemer med at synke, spise og drikke bliver undersøgt. Patienterne får samtidig vejledning i, hvordan de undgår fejlsynkning og på den måde holder luftvejene frie. 

Speciale

Indlæggelse

Ophold i klinikken