Klinikken vurderer behandlingsmuligheder for patienter med følger efter akut hjerneskade. Klinik for Tidlig Neurorehabilitering udgør en særlig enhed, der modtager patienter til behandling direkte fra intensivafdelinger på landets sygehuse/hospitaler og fra Regionshospitalet Hammel Neurocenters (RHN´s) øvrige klinikker, hvis der hos indlagte patienter her skulle opstå akutte komplikationer, som kræver intensiv overvågning, behandling og pleje.

Klinik for Tidlig Neurorehabilitering har i alt 9 højtspecialiserede behandlingspladser, som er opdelt i forskellige grupper. Patienten behandles i den gruppe, der passer til netop hans/hendes tilstand, og der vil forekomme flytninger imellem grupperne i takt med, at tilstanden ændres. 

Ambulatorium

Speciale

Indlæggelse

Ophold i klinikken