Neurorehabiliteringen Skive er organisatorisk en del af Regionshospitalet Hammel Neurocenter. Neurorehabiliteringen Skive består af to afsnit for regional neurorehabilitering beliggende på Regionshospitalet Skive.

 

Vi behandler patienter, hvor følgerne til den erhvervede hjerneskade kan være præget af føleforstyrrelser, problemer med evnen til at opfatte og forstå samt motoriske forstyrrelser og sproglige problematikker. Desuden patienter med kognitive forstyrrelser, f.eks. besvær med hukommelse, koncentration og forestillingsevne.
Klinikken råder over i alt 30 behandlingspladser.

Desuden tilbyder Neurorehabiliteringen Skive både intensive armtrænings- og gangtræningsforløb. Disse forløb ligger typisk efter patienten har været udskrevet i lidt tid. Visitation til disse forløb kan være i forbindelse med udskrivelse fra det primære forløb, eller igennem henvisning fra egen læge. Læs mere om de to tilbud:

CIMT forløb

Gangrehabilitering Skive

Da der allerede er mange patienter, som dels venter på vurdering - dels er inkluderet i CIMT
og Gangrehabilitering, ser vi os desværre nødsaget til at indføre et

midlertidigt STOP for inklusion af flere patienter til CIMT og Gangvurdering

for at undgå, at ventelisten vokser yderligere. Dette gælder både for allerede indlagte patienter i Hammel/Skive og patienter, som henvises udefra.

Hvis patientens egen læge finder henvisning relevant, kan patienten henvises til efteråret
2017. Allerede inkluderede og henviste med henblik på inklusion bliver indkaldt i den takt,
det er muligt i løbet af de næste måneder.

 

Som del af en universitetskliink (Hammel Neurocenter - Universitetsklinik for Neurorehabilitering) har Neurorehabiliteringen Skive en uddannelsesforpligtelse for alle faggrupper inden for feltet. Vi har et tæt samarbejde med forskningsenheden, og derfor kan du under din indlæggelse møde studerende, såvel som du kan blive spurgt om deltagelse i forskningsprojekter.

Speciale

Indlæggelse

Afsnit 12

Afsnit 13