Neurorehabiliteringen Skive er organisatorisk en del af Regionshospitalet Hammel Neurocenter. Neurorehabiliteringen Skive består af to afsnit for regional neurorehabilitering beliggende på Regionshospitalet Skive.

 

Vi behandler patienter, hvor følgerne til den erhvervede hjerneskade kan være præget af føleforstyrrelser, problemer med evnen til at opfatte og forstå samt motoriske forstyrrelser og sproglige problematikker. Desuden patienter med kognitive forstyrrelser, f.eks. besvær med hukommelse, koncentration og forestillingsevne.
Klinikken råder over i alt 30 behandlingspladser.

Desuden tilbyder Neurorehabiliteringen Skive både intensive armtrænings- og gangtræningsforløb. Disse forløb ligger typisk efter patienten har været udskrevet i lidt tid. Visitation til disse forløb kan være i forbindelse med udskrivelse fra det primære forløb, eller igennem henvisning fra egen læge. Læs mere om de to tilbud:

CIMT forløb

Gangrehabilitering Skive

Desværre stopper ovennævnte to tilbud, så disse behandlinger gælder kun de borgere, der allerede er visiteret til dem.

 

Som del af en universitetskliink (Hammel Neurocenter - Universitetsklinik for Neurorehabilitering) har Neurorehabiliteringen Skive en uddannelsesforpligtelse for alle faggrupper inden for feltet. Vi har et tæt samarbejde med forskningsenheden, og derfor kan du under din indlæggelse møde studerende, såvel som du kan blive spurgt om deltagelse i forskningsprojekter.

Speciale

Indlæggelse

Afsnit 12

Afsnit 13