Klinikken modtager patienter, hvor følgerne til den erhvervede hjerneskade overvejende er præget af føleforstyrrelser, problemer med evnen til at opfatte og forstå samt motoriske forstyrrelser og sproglige problematikker.

Ambulatorier

Sensomotorisk Klinik har tilknyttet 2 ambulatorier:

  • Spasticitetsambulatoriet, hvor patienter med spasticitet vurderes og evt. behandles ambulant 
  • Voksenambulatoriet, der modtager patienter ambulant til forundersøgelser, opfølgning på behandling i klinikken samt til neurologisk vurdering og udredning.

Speciale

Indlæggelse

Afsnit H2

Afsnit H10