Det er chokerende, når et menneske, man holder af, får en alvorlig hjerneskade. Mange pårørende er både ulykkelige, usikre, bekymrede og ofte også vrede på "skæbnen". Det meningsfulde i det liv, man hidtil har levet, forsvinder for en tid og efterlader en følelse af kaos og forvirring.

Ofte skal man vænne sig til en ny livssituation og også acceptere, at den hjerneskadede får varige mén i større eller mindre omfang. Mange pårørende føler sig desuden overbebyrdede. Man bliver nødt til at påtage sig mange nye og ressourcekrævende opgaver, som f.eks. at følge neurorehabiliteringen samtidig med at hverdagen stadig skal fungere, økonomien hænge sammen osv.

Hele familien bliver ramt, når et menneske, man holder af, får en alvorlig hjerneskade. Det er meget forskelligt, hvordan de enkelte familiemedlemmer reagerer. Uanset hvordan man reagerer, har de fleste dog brug for støtte, og det er vigtigt at give sig selv lov til at være ked af det. Bed familie, venner og personale på Hammel Neurocenter om den støtte og hjælp, du har brug for. Du kan få gode råd i vores folder Information til pårørende.

Hvis man har børn, er det vigtigt, at de bliver inddraget, informeret og får den støtte, de har brug for i forhold til deres alder. Det er en god ide at informere daginstitution, skole og lignende steder, hvor barnet/børnene kommer dagligt.

Læs mere om din rolle som pårørende.

Tilbud til pårørende

Regionale busruter