Sengeafsnit 5 modtager patienter til behandling direkte fra intensivafdelinger på landets sygehuse/hospitaler. Sengeafsnittet modtager også indlagte patienter på andre af neurocenterets sengeafsnit, hvis der opstår akutte komplikationer, som kræver intensiv overvågning, behandling og pleje.

Speciale

Klinik for Synke- og Spiseforstyrrelser

Indlæggelse

 

Afsnitsledelse

Lone Jensen

Afdeling: Sengeafsnit 5
Titel: Afdelingssygeplejerske
Tlf.: 7841 9300
Send mail 

 

Mette Skjærbæk Svane

Afdeling: Sengeafsnit 5
Titel: Ledende ergoterapeut
Tlf.: 7841 9309
Send mail

 

Tove Grønbæk

Afdeling: Sengeafsnit 5
Stilling: Overlæge
Tlf: 7841 9196
Send mail

 

Lars Demant

Afdeling: Sengeafsnit 5
Titel: Overlæge
Tlf: 7841 9910
Send mail

 

Patientvejledninger