Regionshospitalet Hammel Neurocenter er et højtspecialiseret neurorehabiliteringshospital, som siden 2000 har haft ansvaret for rehabilitering af patienter med erhvervet hjerneskade fra hele Vestdanmark. Hospitalet har i alt 111 sengepladser: 51 højtspecialiserede pladser og 60 regionale - henholdsvis 20 i Hammel og 30 i Skive – samt 10 botræningspladser. Herudover 6 neurointensive stepdown senge (NISA) i Silkeborg.

Der udskrives årligt mere end 1100 patienter, og herudover behandles knapt 1000 patienter ambulant. Neurorehabiliteringen foregår i 4 subspecialiserede klinikker med i alt 11 sengeafsnit.

Forskning og uddannelse

Forskning, udvikling og uddannelse prioriteres højt på Regionshospitalet Hammel Neurocenter, og centret har et bredt samarbejde med andre forskningsbaserede neurorehabiliteringsenheder i såvel Danmark som i udlandet.