Hospitalet ligger på tre matrikler og har over 50 højtspecialiserede sengepladser, samt 60 regionale pladser, hvoraf de 30 pladser ligger i Skive og 13 pladser i Lemvig.

Fagligt er Hammel Neurocenter tilknyttet Århus Universitetshospital og har i det daglige tæt samarbejde med Neurocentret på Århus Sygehus samt delvis fælles lægestab med universitetshospitalets neurologiske, neurokirurgiske og pædiatriske afdelinger.

Hammel Neurocenter fik i foråret 2013 status som universitetsklinik.

Centerledelsen

Merete Stubkjær Christensen

Merete Stubkjær Christensen_Hammel-Neurocenter-Uddanelcecentert_DSC1116_hjemmeside.jpgTitel: Ledende overlæge
Tlf: 7841 9001
Send mail

Bente Dam

Bente Dam_Hammel-Neurocenter-Uddanelcecentert_DSC1114_hjemmeside.jpgTitel: Ledende oversygeplejerske
Tlf: 7841 9002
Send mail

Virksomhedsgrundlag

Hospitalsenhed Midt arbejder efter et virksomhedsgrundlag, der er et fælles grundlag for ledelse, drift og udvikling på alle niveauer i institutionen. 

Virksomhedsgrundlaget har til formål at skabe klarhed over institutionens værdier og mål for både interne og eksterne interessenter.

Se mere her: Virkomshedsgrundlag HE Midt

Organisationsdiagram

Oversigtsdiagram RHN-Skive.jpg

Historie

Regionshospitalet Hammel Neurocenters historiske rødder går over 100 år tilbage.