Udviklingsenheden består af 5 udviklingsansvarlige, hvoraf den ene også varetager funktionen som uddannelsesansvarlig. De fem akademiske medarbejdere med uddannelsesmæssig baggrund i sygepleje, ergoterapi, fysioterapi og psykologi er ansat i stabsfunktion til Centerledelsen på Regionshospitalet Hammel Neurocenter. 

Udviklingsenhedens medarbejdere arbejder med faglige såvel som organisatoriske udviklingsprojekter og opgaver, der alle har som formål at udvikle den kliniske praksis og organisationen som helhed. Opgaverne falder inden for:

  • kvalitetssikring- og udvikling, herunder akkreditering, udarbejdelse af kliniske retningslinier og instrukser
  • tværfaglige- og monofaglige udviklings- og forskningsprojekter, herunder udarbejdelse af projektbeskrivelser, projektledelse samt vejledning
  • tværfaglig dokumentation herunder EPJ og statusbeskrivelser
  • implementering af faglige og organisatoriske ændringer
  • HR relaterede opgaver, herunder supervision
  • formidling af projektresultater, herunder artikelskrivning
  • faglig og organisatorisk sagsbehandling for Center Ledelsen

Endelig indgår stabens medarbejdere i relevante råd og udvalg, ligesom de deltager i interne såvel som eksterne arbejdsgrupper med relation til neurorehabilitering og kvalitetsudvikling.

Den udviklings- og uddannelsesansvarlige samarbejder med uddannelsesinstitutionerne om koordinering af de kliniske uddannelsesforløb for social- og sundhedsassistentelever samt de studerende indenfor sygepleje, ergo- og fysioterapi.

Medarbejdere

Tove Kilde

Tove KildeTitel: Klinisk sygeplejespecialist

Tlf: 7841 9072

Send mail

Jim Jensen

Jim JensenTitel: Klinisk specialist i ergoterapi

Tlf: 7841 9069

Send mail

Susanne Lillelund

FPTitel: Klinisk specialist i fysioterapi

Tlf: 7841 9056

Send mail

Simone Kellenberger

Simone KellenbergerTitel: Klinisk sygeplejespecialist

Tlf: 7841 9073

Send mail

Rita Andersen

Rita AndersenTitel: Udviklingskonsulent, cand.pæd.psyk.

Tlf: 7841 9054

Send mail