Efteruddannelse er den uddannelse, man tager for at holde sig ajour med sit fag, eller med andre ord en vedligeholdelse af ens oprindelige uddannelse.

Videreuddannelse er en overbygning på ens eksisterende uddannelse og åbner mulighed for at varetage andre eller nye opgaver.

Ledere og medarbejdere på Hospitalsenhed Midt har mulighed for at søge om økonomisk hjælp til deltagelse i længerevarende efter- og videreuddannelse fra forskellige uddannelsepuljer. Der findes mere information herom i e-DOK 6.6.2. Puljer til efter- og videreuddannelse ved Hospitalsenhed Midt samt dokumentet Efter- og videreuddannelse, frihed og øvrige vilkår.

Læs mere om:
Lægelig videreuddannelse 
Efter- og videreuddannelse for social- og sundhedsassistenter
Det interne kursusudvalg på Hospitalsenhed Midt

Efter- og videreuddannelse for sygeplejersker

 

Revideret 06-07-2017

Kontakt

HR Uddannelse
Heibergs allé 2
8800 Viborg

Leder
Lone Kolbæk
Telefon: 7844 1243
E-mail: lone.kolbaek@midt.rm.dk

Kontaktperson

Uddannelseskonsulent
Inge Pinholt
Telefon: 7844 1236
E-mail: inge.pinholt@midt.rm.dk