Uddannelsen tager 3¼ år og veksler mellem skole- og praktikforløb. Skoledelen varetages af en Social- og sundhedsskole.
I uddannelsen indgår 2 hospitalspraktikperioder henholdsvis 5. og 6. praktikperiode, af hver 7 ugers varighed. Den overordnede planlægning af hospitalspraktikforløbene på Regionshospitalet Silkeborg varetages af uddannelseskoordinatoren for SOSU- uddannelsen i samarbejde med afdelingerne.

5. praktikperiode
Er tilrettelagt med 4 uger på en medicinsk afdeling og 3 uger på en kirurgisk afdeling. Følgende afdelinger kan være praktiksted:
Medicinsk afdeling, afsnit M1, M2, M3, M4.
Kirurgisk afdeling, afsnit K1.

6. praktikperiode
Er tilrettelagt på Regionshospitalet Silkeborg med henholdsvis 5 uger i skade/modtageafsnit inklusiv 3 dage på fødeafdelingen og 1 uge i anæstesiologisk afdeling. Herudover er der planlagt 1 uge på en psykiatrisk afdeling i Viborg.

Kontakt

Uddannelsesmedarbejder
Laila Andersen
Tlf. 7844 1246
laila.andersen@midt.rm.dk