Uddannelsen tager 5 uger og veksler mellem skole- og praktikforløb:
  • 3 ugers teoretisk uddannelse på en social- og sundhedsskole
  • 1 uges hospitalspraktik, svarende til 37 timer
  • 1 uges ambulancepraktik

Den overordnede planlægning af niveau 2 hospitalspraktikforløbet på Regionshospitalet Silkeborg varetages af uddannelseskoordinatoren for SOSU- uddannelsen i samarbejde med afdelingerne.

Under uddannelsen tilegner eleven sig viden og færdigheder således at eleven kan udføre ambulancebehandling. Optagelse på uddannelsen forudsætter ambulanceassistentuddannelsen og at man har fungeret som ambulanceassistent i 1½ år.

Kontakt

Uddannelsesmedarbejder
Laila Andersen
Tlf. 7844 1246
laila.andersen@midt.rm.dk