På Regionshospitalet Viborg
Neurofysiologisk afsnit samarbejder med Neurofysiologer fra Århus og Hammel. Der er jævnligt undervisning i afsnittet ved neurofysiologerne herfra.

Neurofysiologisk afsnit udfører neurofysiologiske undersøgelser på børn og voksne, både indlagte patienter, akutte patienter og ambulante patienter

     elektroder.jpg

I praktikperioden vil der især blive lagt vægt på EEG (måling af hjernens elektriske aktivitet), EP (evokerede potentialer) og ENG (nerveledningshastigheds målinger).

Uddannelsen til neurofysiologiassistent
En neurofysiologiassistent udfører undersøgelser af hjerne, nerver og muskler. Resultaterne bruger man til at fastslå, om en patient har eksempelvis epilepsi, hjerneskade eller en anden neurologisk lidelse. Ud over patientundersøgelserne har du også en række andre opgaver.

Uddannelsen varer 2½ år og veksler mellem teori og praktik. Den teoretiske del af uddannelsen foregår på Syddansk Erhvervskole i Odense.

Inden du kan få en praktikplads, skal du have taget grundforløbet på 20 uger indenfor "Service" på en teknisk skole.

Løn: Under uddannelsen får du elevløn både i praktikperioden og i skoleperioden.

Bliv klogere på uddannelsen:
» Om neurofysiologiassistent på Uddannelsesguiden.

Kontakt


Afdelingssygeplejerske
Louise Lindenmayer

Tlf. 7844 6065
louise.lindenmayer@viborg.rm.dk