Velkommen til somatisk praktik social- og sundhedsassistentuddannelsen på Hospitalsenhed Midt.

Her findes oplysninger om: Hvis du vil være Social- og sundhedsassistent, hvis du er i praktik og for praktikvejledere.

Revideret 11-06-2015

Kontakt

HR Uddannelse
Heibergs allé 2
8800 Viborg

Leder
Lone Kolbæk
Telefon: 7844 1243
E-mail: lone.kolbaek@midt.rm.dk