Uddannelsen veksler mellem skole, hospitalsophold og praktik.
I alt tager uddannelsen 2 år og 7 måneder. Når du er færdiguddannet, bliver du ambulanceassistent. Din ansættelse er hos Falck, men en praktiske oplæring sker dels på Falck-stationer samt hospitaler.

Den teoretiske uddannelse foregår dels på en teknisk skole og dels på en Social- og Sundhedsskole eller Professionshøjskole. For nærmere oplysning henvises til Falck.

Hospitalsenhed Midt stiller i samarbejde med Falck praktikpladser til rådighed i henholdsvis 5. og 6. praktikperiode af hver 7 ugers varighed.

 

 5. praktikperiode er tilrettelagt med 4 uger på en medicinsk afdeling og 3 uger på en kirurgisk afdeling.

 

 6. praktikperiode er tilrettelagt med fordeling i skadeafsnit, fødeafsnit, anæstesiafsnit, børneafsnit samt psykiatri.

 

 Forinden praktikperioder modtager eleven en plan over rotationen.