Ambulancebehandler er en overbygning på uddannelsen som ambulanceassistent. Du skal have minimum 1,5 års erfaring som ambulanceassistent, før du kan blive uddannet ambulancebehandler. Ambulancebehandleruddannelsen er modulopbygget og strækker sig over 14 uger, hvor der veksles mellem teori og praktik. For nærmere oplysning henvises til Falck.

Hospitalsenhed Midt stiller i samarbejde med Falck praktikpladser til rådighed i henholdsvis 3 dages hospitalspraktik samt 1 uges kørselspraktik.