I perioden maj - december 2016 blev Projekt Tværfaglig Læringsforløb gennemført på Hospitalsenhed Midt.

Formålet med projektet var, at vejlederne opnår erfaring med tværfaglig læring i klinisk praksis og de studerende får mulighed for at lære med, af og om hinanden, således at de allerede på grunduddannelsen lærer at samarbejde med relevante faggrupper i klinikken med henblik på at skabe sammenhængende patientforløb.

I projektet deltog vejledere og studerende i ergoterapeut-, fysioterapeut-, jordemoder-, læge- og sygeplejerskeuddannelserne fra Børn og Unge, Center for Planlagt Kirurgi, Kvindesygdomme og Fødsler samt Ortopædkirurgisk Afdeling.

Projektrapporten findes i to udgaver:

Kontakt

Uddannelsesansvarlig
Karen Marie Lund
HR-uddannelse
Telefon: 7844 1232
Karen.marie.lund@midt.rm.dk