Studieophold på Hospitalsapoteket Viborg

Hospitalsapoteket Viborg har siden 1998 haft farmaceutstuderende i forårssemestret.

Vi tilbyder et studieophold med fokus på klinisk farmaci og kvalitetsarbejde.

Apotekets farmaceuter udfører patientspecifik klinisk farmaci på akutafdelingen og i psykiatrien, og det får den studerende mulighed for at deltage i.

  

Udover at indgå i det daglige apoteksarbejde, består studieopholdet i løsning af særlige opgaver, studiebesøg i lokalområdet og udstationering. Studerende på hospitalsapotek udstationeres mindst 3 uger på et privatapotek.

Studieophold på apotek eller sygehusapotek er obligatorisk, hvis den studerende ønsker at arbejde på apotek som færdiguddannet farmaceut.

Hurtige genveje:
» Lidt om hospitalsapoteket
» Farmaceutstudiet

Kontakt


Farmaceut og vejleder
Tina Vestergaard
Tlf. 7844 3266
Mobil: 2487 6649

tina.vestergaard
@viborg.rm.dk