Studieophold på Hospitalsapoteket Viborg

Hospitalsapoteket Viborg har siden 1998 haft farmaceutstuderende i forårssemestret.

Vi tilbyder et studieophold med fokus på klinisk farmaci og kvalitetsarbejde.

Apotekets farmaceuter udfører patientspecifik klinisk farmaci på akutafdelingen og i psykiatrien, og det får den studerende mulighed for at deltage i.

   


Udover at indgå i det daglige apoteksarbejde, består studieopholdet i løsning af særlige opgaver, studiebesøg i lokalområdet og udstationering. Studerende på hospitalsapotek udstationeres mindst 3 uger på et privatapotek.

Studieophold på apotek eller sygehusapotek er obligatorisk, hvis den studerende ønsker at arbejde på apotek som færdiguddannet farmaceut.

Hospitalsapoteket Region Midjylland

Du kan læse om Hospitalsapoteket på www.hospitalsapoteket.rm.dk

Farmaceutstudiet

Kontakt

Kontakt

Mie Lange Nonboe
Farmaceut og vejleder

Tlf. 3059 6211

MIENON@auh.rm.dk