Hospitalsenhed Midt tager hvert år imod mange lægestuderende fra Aarhus Universitet, der som led i uddannelsen skal i klinik. Se årshjul for de lægestuderendes fremmøde og teamstruktur for uddannelsens overordnede ansvarsområder. 

Nedenfor finder du information vedrørende klinikophold og de enkelte semestre.


Om klinikophold

Generelle informationer

Klinikophold på Regionshospitalet Viborg

Klinikophold på Regionshospitalet Silkeborg

Nordisk Præklinik - frivillige prækliniske ophold


Semestrene

Tidlig klinik

Klinisk kørekort

1. sem: Inflammation

2. sem: Adomen

3. sem: Hjerte - lunge - kar

5. sem: Familie- og samfund

6. sem: Akut-kronisk


Kontaktpersoner

Koordinerende lektor

Lektorer

Kontakt

Flemming Randsbæk
Koordinerende lektor

 7844 5613

 flemrand@rm.dk

Lone Kolbæk
Leder

 7844 1243

 lone.kolbaek@midt.rm.dk