Læringscenter Midt er et sted, hvor Hospitalsenhed Midts personale kan tilegne sig og træne kompetencer og kliniske færdigheder. Stedet kan benyttes af mange faggrupper på tværs af hospitalet og på den måde bidrage til tværfaglighed og samarbejde på Hospitalsenhed Midt. 

Der er mulighed for følgende:

  • Færdighedstræning med træning af kliniske færdigheder. Der trænes på fantomer eller attrapper.
  • Simulationstræning med træning af fx kliniske teams med fokus på faglighed, kommunikation og samarbejde.
  • Fordybelse, refleksion og læring - studiefaciliteter med adgang til PC og internet. 
  • Undervisning i forflytning med mulighed for at inddrage fx loftlift. 

Læringscenter Midt lever op til sit formål, som er at give studerende, elever og medarbejdere i Hospitalsenhed Midt de bedste rammer for at træne virkelighedsnære situationer, praktiske færdigheder og læring i forhold til patientforløb i Hospitalsenhed Midt.

Centret samler og forbedrer mulighederne og faciliteterne for træning og kompetenceudvikling både mono- og tværfagligt. Det kan skabe yderligere fokus på patientsikkerhed, øge den kliniske kvalitet og minimere fejl i patientforløb.

Undervisning

Kontakt og booking

Find vej


Faciliteterne

Lokaler

Fantomer - attrapper

I Læringscenter Midt er der attrapper og fantomer til rådighed for personale og studerende/elever. Der arbejdes løbende på en udvidelse af sortimentet for at kunne udbyde til så mange faggrupper og specialer som muligt. Ved booking skal oplyses, hvilke attrapper og fantomer der ønskes benyttet. 

Læringscenter Midt har forskellige remedier, som normalt vil kunne findes på en sengeafdeling fx. kateterposer, iltmaske, patienttøj, væsker. 

Derudover er der følgende udstyr i Læringscenter Midt:

Trykmåler

IV-træning

Kateteranlæggelse

Male Catheter Model (LM-029)

Suturteknik

Nursing Kelly og Nursing Anne

Resusci Anne

Når du benytter Læringscenter Midt


Læs mere

Baggrund

Projekter