Læringscenter Midt er et sted, hvor Hospitalsenhed Midts personale kan tilegne sig og træne kompetencer og kliniske færdigheder. Stedet kan benyttes af mange faggrupper på tværs af hospitalet og på den måde bidrage til tværfaglighed og samarbejde på Hospitalsenhed Midt. 

Der er mulighed for følgende:

  • Færdighedstræning med træning af kliniske færdigheder. Der trænes på fantomer eller attrapper.
  • Simulationstræning med træning af fx kliniske teams med fokus på faglighed, kommunikation og samarbejde.
  • Fordybelse, refleksion og læring - studiefaciliteter med adgang til PC og internet. 
  • Undervisning i forflytning med mulighed for at inddrage fx loftlift. 

Læringscenter Midt lever op til sit formål, som er at give studerende, elever og medarbejdere i Hospitalsenhed Midt de bedste rammer for at træne virkelighedsnære situationer, praktiske færdigheder og læring i forhold til patientforløb i Hospitalsenhed Midt.

Centret samler og forbedre mulighederne og faciliteterne for træning og kompetenceudvikling både mono- og tværfagligt. Det kan skabe yderligere fokus på patientsikkerhed, øge den kliniske kvalitet og minimere fejl i patientforløb.

Undervisning

Kontakt og booking

Find vej


Faciliteterne

Lokaler

Fantomer - attrapper

Når du benytter Læringscenter Midt


Læs mere

Baggrund

Projekter

Kontakt

Laila Andersen
Uddannelseskonsulent

 7844 1246

 laila.andersen@midt.rm.dk