Professionsbachelor i ergoterapi er en sundhedsfaglig videregående uddannelse på 3½ år på 168 ECTS-point, der er opbygget af moduler. Under uddannelsen veksles der mellem teoretisk undervisning på skolen og klinisk undervisning i praksis. Den kliniske undervisning svarer til 42 ECTS-point eller 25 uger.

For mere information omkring ergoterapeutuddannelsen henvises til VIAUC ergoterapeutuddannelsens hjemmeside.Ergoterapeut i Hammel

Ergoterapeut i Silkeborg

Ergoterapeut i Viborg/Skive (under udarbejdelse)