Uddannelsen til farmakonom er 3-årig og foregår dels på et apotek, dels på Pharmakon i Hillerød, og foregår i henhold til en bekendtgørelse fra undervisningsministeriet og en uddannelsesordning fra Pharmakon.

Et antal elever pr. årgang kan gennemføre et uddannelsesforløb, hvor man også er elev på et sygehusapotek. Uddannelsen herunder eksamensprøverne, er identisk med den uddannelse der udelukkende foregår på privat apotek. Praktikperioderne er ligeligt fordelt mellem privat apotek og sygehusapotek.

Uddannelsen består af vekslende apoteks-og skoleophold.
På skolen for farmakonomer er der 20 kursusuger, fordelt på 7 kurser, som varierer fra 1 uge til 4 uger.

I løbet af uddannelsen skal der udarbejdes 2 projekter, hvoraf det ene skal udarbejdes på privat apotek og det andet på sygehusapotek, hvis man er deleelev.
Uddannelsen omfatter 4 hovedområder


Naturfaglige fag
 • Anatomi og fysiologi, Sygdomslære, Farmakologi, Farmaci,
  Mikrobiologi og Kemi/biokemi

  Almene fag
 • Studieteknik og projektarbejde, Kvalitetsstyring, Informations-
  teknologi og Arbejdsmiljø

  Samfunds- og adfærdsfag
 • Socialfarmaci og Kommunikation

  Apotekspraksis
 • Ekspedition, Varestyring og økonomi samt Markedsføring og salg


 • Eksamen


  For at blive farmakonom skal man bestå 5 prøver - 3 skriftlige og 2 mundtlige. De 2 første prøver er skriftlige, og afsluttes efter 2. år.


  Adgangskrav

  De fleste som går i gang med uddannelsen, har en studentereksamen. Her er alle grene adgangsgivende. Også hf, hhx,htx og adgangsprøven til de videregående SOSU-uddannelser er adgangsgivende.

  Man skal selv finde elevplads på et apotek. Det kan gøres ved at søge direkte på et apotek, eller søge igennem Den Koordinerede Tilmelding.
  Økonomi

  Man før løn under elevtiden. Kursusophold, lærebøger og andet undervisningsmateriale er gratis.
  Ansøgning

  Ansøgningsfrist via KOT er 15. marts kl 12.00 og skal sendes til:

  Pharmakon
  Milnersvej 42
  3400 Hillerød

  Direkte ansøgning (anbefales)
  Ansøgningen stiles til apotekeren og udformes som en normal jobansøgning.

  Ved ansøgning til det kombinerede uddannelsesforløb, skal der sendes identisk ansøgning til privat apoteket og sygehusapoteket.

  Uddannelsen starter 1. aug. eller 1. sept.

  Kontakt

  Uddannelsesansvarlig
  Lisbeth Christensen
  Tlf. 78443201
  Mobil 29339423
  lisbeth.christensen@midt.rm.dk