Professionsbacheloruddannelsen til fysioterapeut er en sundhedsfaglig videregående uddannelse.

Uddannelsen har en varighed på 3½ år og er modulopbygget (14 moduler) af fag, som indeholder teori og praktiske øvelser på skolen (168 ECTS-point) samt Klinisk Undervisning på hospitaler, klinikker og institutioner (42 ECTS-point).

For mere information omkring fysioterapeutuddannelsen henvises til VIAUCs hjemmeside..


Fysioterapeut i Hammel

Fysioterapeut i Silkeborg

Fysioterapeut  på Vestdansk Center for Rygmarvsskade

Fysioterapeut i Viborg/Skive (under udarbejdelse)