Uddannelsen til socialrådgiver varer 3½ år. I uddannelsen er der indlagt 2 praktikperioder på henholdsvis 2. og 4. semester.

Socialrådgiverpraktikanter på Regionshospitalet Hammel Neurocenter
Vi modtager 1 praktikant årligt fra Socialrådgiveruddannelsen i Århus. Praktikperioden strækker sig over ca. 5 måneder – fra start september til slut januar. Praktikvejlederfunktionen varetages på skift af 2 socialrådgivere.

Socialrådgiverpraktikanten deltager i det daglige arbejde som socialrådgiver i afsnittene med gradvis mere selvstændige opgaver. Der gives løbende vejledning og supervision under forløbet.

For mere information om socialrådgiveruddannelsen henvises til Socialrådgiveruddannelsen i Århus

Kontakt

Udviklings- og uddannelsesansvarlig sygeplejerske
Simone Kellenberger
Tlf. 7841 9073
simokell@rm.dk