Hospitalsenhed Midt tilbyder Klinisk undervisning til Sygeplejestuderende på de 4 Regionshospitaler Viborg, Skive, Silkeborg og Hammel Neurocenter.

Vi tilbyder klinisk undervisning med høj faglighed i afsnittene. Vi udvikler kontinuerligt undervisningen og læringsmiljøet i afsnittene, samt de kliniske vejlederes pædagogiske kompetencer. Vi supplerer undervisningen i afsnittene med undervisning i Læringscenter Midt, Viborg og vi har oprettet studieunits i flere afsnit.

   


Vi gør også en særlig indsats for at fastholde studerende med anden etnisk baggrund end dansk i den kliniske undervisning, og vi tilbyder klinisk undervisning til internationale studerende.

Net-baseret Sygeplejerskeuddannelse

Siden september 2012 har VIA University College sygeplejerskeuddannelsen i Viborg udbudt en Net-baseret Sygeplejerskeuddannelse. Den kliniske undervisning foregår på Regionshospitalerne Viborg og Skive.

Revideret 20-01-2017

Kontakt

HR Uddannelse
Heibergs allé 2
8800 Viborg

Leder
Lone Kolbæk
Telefon: 7844 1243
E-mail: lone.kolbaek@midt.rm.dk