Uddannelsen til farmakonom er 3-årig og foregår dels på et apotek, dels på Pharmakon i Hillerød, og foregår i henhold til en bekendtgørelse fra undervisningsministeriet og en uddannelsesordning fra Pharmakon.

Et antal elever pr. årgang kan gennemføre et uddannelsesforløb, hvor man også er elev på et sygehusapotek. Uddannelsen herunder eksamensprøverne, er identisk med den uddannelse der udelukkende foregår på privat apotek. Praktikperioderne er ligeligt fordelt mellem privat apotek og sygehusapotek.

Uddannelsen består af vekslende apoteks-og skoleophold

På skolen for farmakonomer er der 20 kursusuger, fordelt på 7 kurser, som varierer fra 1 uge til 4 uger.

I løbet af uddannelsen skal der udarbejdes 2 projekter, hvoraf det ene skal udarbejdes på privat apotek og det andet på sygehusapotek, hvis man er deleelev.

Uddannelsen omfatter 4 hovedområder

Naturfaglige fag

 • Anatomi og fysiologi,
 • Sygdomslære,
 • Farmakologi,
 • Farmaci, 
 • Mikrobiologi,
 • Kemi/biokemi.

Almene fag

 • Studieteknik og projektarbejde,
 • Kvalitetsstyring,
 • Informationsteknologi,
 • Arbejdsmiljø.

Samfunds- og adfærdsfag

 • Socialfarmaci,
 • Kommunikation.

Apotekspraksis

 • Ekspedition,
 • Varestyring og økonomi,
 • Markedsføring og salg.

Eksamen

For at blive farmakonom skal man bestå 5 prøver - 3 skriftlige og 2 mundtlige. De 2 første prøver er skriftlige, og afsluttes efter 2. år.

Adgangskrav

De fleste som går i gang med uddannelsen, har en studentereksamen. Her er alle grene adgangsgivende. Også hf, hhx,htx og adgangsprøven til de videregående SOSU-uddannelser er adgangsgivende.

Man skal selv finde elevplads på et apotek. Det kan gøres ved at søge direkte på et apotek, eller søge igennem Den Koordinerede Tilmelding.

Økonomi

Man før løn under elevtiden. Kursusophold, lærebøger og andet undervisningsmateriale er gratis.

Ansøgning

Ansøgningsfrist via KOT er 15. marts kl 12.00 og skal sendes til:

Pharmakon
Milnersvej 42
3400 Hillerød

Direkte ansøgning (anbefales)

Ansøgningen stiles til apotekeren og udformes som en normal jobansøgning.

Ved ansøgning til det kombinerede uddannelsesforløb, skal der sendes identisk ansøgning til privat apoteket og sygehusapoteket.

Uddannelsen starter 1. aug. eller 1. sept.

Læs mere

Kontakt

Lisbeth Christensen
Uddannelsesansvarlig

 Tlf.: 7844 3201

 Mobil: 2933 9423

 lisbeth.christensen@midt.rm.dk