Uddannelsen til farmakonom er 3-årig og foregår dels på et apotek, dels på Pharmakon i Hillerød, og foregår i henhold til en bekendtgørelse fra undervisningsministeriet og en uddannelsesordning fra Pharmakon.

Et antal elever pr. årgang kan gennemføre et uddannelsesforløb, hvor man også er elev på et Hospitalsapotek. Uddannelsen herunder eksamensprøverne, er identisk med den uddannelse, der udelukkende foregår på privat apotek. Praktikperioderne er ligeligt fordelt mellem privat apotek og hospitalsapotek.

Uddannelsen består af vekslende apoteks-og skoleophold

På Farmakonomskolen er der 8 skoleophold. Syv af 3 ugers varighed og et af 2 ugers varighed.

I løbet af uddannelsen skal du udstationeres 4 uger på et apotek, der har en anden profil end dit eget uddannelsesapotek samt et apotek, der er koblet på et valgfag sidst i uddannelsen.

Uddannelsen omfatter 5 hovedområder

Medicinsk-farmaceutisk fag:

 • Anatomi og fysiologi
 • Patologi
 • Almen farmakologi
 • Speciel farmakologi 
 • Farmaci

Samfundsfarmaceutiske fag

 • Medicinsk sociologi
 • Lovforståelse
 • Sundhedsøkonomi
 • Klinisk farmaci 
 • Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse

Humanistiske fag

 • Psykologi
 • Etik
 • Kommunikation 
 • Pædagogik
 • Formidling

Organisation og Ledelse

 • Organisation
 • Ledelse og samarbejde
 • Markedsføring og salg
 • Logistik
 • Arbejdsmiljø
 • Kvalitetsstyring

Metodefag

 • Metode

Eksamen

For at blive farmakonom skal man bestå 6 eksaminer - 1 skriftlig prøve på 1. år, 1 mundtlig prøve på 2. år, 1 skriftlig og 1 mundtlig prøve på 3. år samt beståelse af et projekt i valgfrit emne.

Derudover er der en tværfaglig skriftlig opgave/prøve, der løber fra 1. til 3. år (præsentationsportfolio) samt beståelse af kursus og praktikperioder. 

Adgangskrav

De fleste som går i gang med uddannelsen, har en studentereksamen. Her er alle grene adgangsgivende. Også HF, HHX, HTX samt social- og sundhedsuddannelsen trin 2 (bestået efter maj 2003) er adgangsgivende. 

Man skal selv finde elevplads på et apotek, før man kan blive optaget på Farmakonomskolen. 

Økonomi

Man før løn under elevtiden. Kursusophold, lærebøger og andet undervisningsmateriale samt transport til og fra skole er gratis.

Derudover får man udleveret en PC fra Farmakonomskolen til anvendelse under hele uddannelsen.

Direkte ansøgning (anbefales)

Ansøgningen stiles til apotekeren og udformes som en normal jobansøgning.

Ved ansøgning til det kombinerede uddannelsesforløb, skal der sendes identisk ansøgning til det samarbejdende privatapoteket og hospitalsapoteket.

Elevtiden starter d. 1. september.

Læs mere

Kontakt

Sarah Paulin Böckhaus
Elevansvarlig 

 2960 1974

 sarah.svendsen@midt.rm.dk