Professionsbacheloruddannelsen til fysioterapeut er en sundhedsfaglig videregående uddannelse. 

Uddannelsen har en varighed på 3½ år og er modulopbygget (14 moduler) af fag, som indeholder teori og praktiske øvelser på skolen (168 ECTS-point) samt Klinisk Undervisning på hospitaler, klinikker og institutioner (42 ECTS-point).

For mere information omkring fysioterapeutuddannelsen henvises til VIAUCs hjemmeside.

Fysioterapeut i Hammel

Fysioterapeut i Silkeborg

Fysioterapeut i Viborg/Skive

Kontakt

Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Simone Kellenberger
Udviklings- og uddannelsesansvarlig sygeplejerske 

 7841 9073 

 simokell@rm.dk

Regionshospitalet Silkeborg

Ditte Nielsen
Klinisk underviser

 7841 7608

 ditteniel@rm.dk