Uddannelsen til klinisk diætist er en professionsbachelor i ernæring og sundhed med studieretning i klinisk diætetik. 

Du kan læse mere om uddannelsen til klinisk diætist på VIAUC

 

Praktik for klinisk diætiststuderende på Hospitalsenhed Midt

På Hospitalsenhed Midt modtager vi klinisk diætiststuderende fra VIA UC. Vi tilbyder 3 professionspraktikpladser på 5. semester og 3 pladser på 6. semester. Praktikforløbet planlægges i samarbejde med den studerende ud fra retningslinjerne for 5. og 6. semester.

De studerende kan i løbet af en praktikperiode både være på Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg og Hammel Neurocenter, hvor fordelingen varierer fra gang til gang.

På Regionshospitalet Viborg er vi i alt 6 kliniske diætister.

5 af de kliniske diætister er ansat i Medicinsk Afdeling og varetager ernæringsterapien (herunder enteral- og parenteral ernæring) samt diætbehandling af voksne patienter med type 1 og type 2 diabetes, gestationel diabetes, nyresygdomme, mave-tarmsygdomme og adipositas (incl. bariatrisk kirurgi).

1 diætist er ansat på Børn og Unge Klinik, hvor arbejdsopgaverne bl.a. er ernæringsterapi samt diætbehandling af børn med diabetes, cøliaki, fødevareallergi (f.eks. mælkeallergi) og adipositas.

Du kan læse mere om diætisterne på Regionshospitalet Viborg og deres arbejdsområder på vores hjemmeside for Klinik for Ernæring. Du kan endvidere læse om Børn og Unge Klinik og om Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme.

 

På Regionshospitalet Silkeborg er der i Diagnostisk Center ansat en klinisk diætist, som dækker hele Regionshospitalet Silkeborg. De primære opgaver er ambulant diætbehandling af voksne patienter med diabetes, mave-tarmsygdomme, ernæringsterapi, kardiologiske sygdomme og adipositas.

Derudover ydes bistand til plejepersonalet i forbindelse med beregning af energi- og proteinbehov ved opstart af sondeernæring og/eller parenteral ernæring, samt ved planlægning af mere komplicerede ernæringsmæssige forløb under og evt. efter indlæggelse.

Du kan læse mere om diætisten på Regionshospitalet Silkeborg og hendes arbejdsmområder her: hjemmeside

På Hammel Neurocenter er der ansat en klinisk diætist.

Hammel Neurocenter er et højspecialiseret hospital, der varetager rehabilitering af svært hjerneskadede patienter i Vestdanmark. Arbejdsopgaverne er i høj grad ernæringsterapi indenfor sondeernæring, parenteral ernæring, dysfagikost mm. Herudover består diætistarbejdet af tværfagligt samarbejde omkring patienterne, men også individuel vejledning af indlagte patienter og pårørende.

Diætisterne på Hospitalsenhed Midt varetager desuden en del undervisning af personale og patienter, herunder diverse patientskoler for både børn og voksne. Derudover indgår diætisterne i diverse relevante ernæringsmæssige møder, tiltag etc.

Diætisterne på Hospitalsenhed Midt har varierende mødetider i tidsrummet kl.7.30-17.00. Mødetiderne for studerende kan variere fra dag til dag, afhængig af diætisternes arbejdstider. Du har selv ansvar for transporten.

Kontakt

Regionshospitalet Viborg

Malene Bundgaard
Klinisk Diætist

 7844 2083

 Mail