Radiografi er at forene og anvende viden om mennesket med viden om teknologi, så mennesket er i centrum ved billeddiagnostiske undersøgelser.

Uddannelsen til professionsbachelor i radiografi er en mellemlang videregående uddannelse på 3½ år. Uddannelsen består af 14 moduler, hvor der veksles mellem teoretisk undervisning på skolen og klinisk undervisning (praktik) på forskellige hospitaler. 

Radiografer arbejder oftest på hospitalernes billeddiagnostiske afdelinger, på nuklearmedicinske afdelinger eller på stråleterapi afdelinger. Udover dette arbejder nogle radiografer også på private billeddiagnostiske klinikker eller som sælgere/konsulenter for private virksomheder. 

Radiografuddannelsen på Hospitalsenhed Midt foregår i samarbejde med University College Nordjylland (UCN) i Aalborg, som tilbyder studieretningerne Radiologisk billeddiagnostik og Stråleterapi. 

Både Røntgen og Skanning på Regionshospitalet Viborg og Røntgen og Skanning på Regionshospitalet Silkeborg tilbyder klinisk undervisning i radiologisk billeddiagnostik på alle kliniske moduler. Begge hospitaler har to pladser på hvert kliniske modul og tilbyder undervisning ved samtlige modaliteter. 

Yderligere information om radiografuddannelsen: 

Kontakt

Karen Johnsen
Uddannelsesansvarlig

 7844 3006

karen.johnsen@midt.rm.dk