Hospitalsenhed Midt tilbyder klinisk uddannelse til sygeplejestuderende på de 4 Regionshospitaler Viborg, Skive, Silkeborg og Hammel Neurocenter.

Vi tilbyder klinisk uddannelse med høj faglighed i afsnittene. Vi udvikler kontinuerligt undervisningen og læringsmiljøet i afsnittene, samt de kliniske vejlederes pædagogiske kompetencer. Vi supplerer undervisningen i afsnittene med undervisning i Læringscenter Midt, Viborg og vi har oprettet studieunits i flere afsnit.

Vil du være sygeplejerske?

Klinisk uddannelse

For kliniske vejledere

Evalueringer og indsatsområder

Kontakt os

Kontakt

 

Anni Seerup
Uddannelsesansvarlig

 7844 1238

 anni.seerup@midt.rm.dk

Henritte Djurhuus Appelt

Henriette Djurhuus Appelt
Uddannelsesansvarlig

 7844 1234

 henrappe@rm.dk