Hospitalsenhed Midt tilbyder klinisk uddannelse til sygeplejestuderende på de 4 Regionshospitaler Viborg, Skive, Silkeborg og Hammel Neurocenter.

Vi tilbyder klinisk uddannelse med høj faglighed i afsnittene. Vi udvikler kontinuerligt undervisningen og læringsmiljøet i afsnittene, samt de kliniske vejlederes pædagogiske kompetencer. Vi supplerer undervisningen i afsnittene med undervisning i Læringscenter Midt, Viborg og vi har oprettet studieunits i flere afsnit.

Vil du være sygeplejerske?

Klinisk uddannelse

For kliniske vejledere

Evalueringer

Kontakt os

Kontakt

 

Anni Seerup

 7844 1238

 anni.seerup@midt.rm.dk

 

Henriette Djurhuus Appelt

 7844 1234

 henrappe@rm.dk