Sundhedsfagligt Symposium, torsdag den 9. november 2017
på Regionshospitalet Viborg
- for alle sundhedsfaglige med en mellemlang videregående uddannelse


Det er med stor glæde, at vi igen i år kan byde velkommen til Sundhedsfagligt Symposium. Et arrangement, som handler om at dele viden; om at inspirere kolleger og om at synliggøre ressourcepersoner og udviklingstiltag.

Symposiet er åbent for alle, der har lyst til at hente inspiration fra deres kolleger og få viden om den faglige udvikling, der sker i HE Midts afdelinger og centre og i samarbejdet med primærsektoren - Skive Kommune, Viborg Kommune og Silkeborg Kommune.

Planlæg jeres deltagelse allerede nu!


Alle kan møde op til symposiet den 9. november - uden på forhånd at tilmelde sig. Det er en oplagt "gratis" mulighed for viden og inspiration. Planlægning fremme muligheden for at deltage derfor anbefales, at I allerede nu stilling til;
• Hvordan I vil planlægge, så flest mulige kan deltage på selve dagen og hente viden, inspiration og opdyrke netværk til gavn for den faglige udvikling i afdelingen?
• Hvad kan Jeres afdeling bidrage med til Symposium? Hvilke faglige ting optager Jer og hvad kan andre afdelinger have gavn af at vide noget om eller hente inspiration i?


Tilmelding af poster og mundtlige indlæg:


Alle er meget velkomne til at bidrage med en poster eller en mundtlig præsentation. Tilmeldingen er den 31. august.


Tilmeldingen foregår ved at:


• Udfylde tilmeldingsblanketten for enten: poster eller mundtlig præsentation
• Send tilmeldingsblanketten til Inge Pinholt, uddannelseskonsulent, HR-uddannelse på mail: inge.pinholt@midt.rm.dk

Praktiske oplysninger:

En poster giver i tekst og illustrationer et fagligt budskab og har almindeligvis plakatformatet A0. Den 9. november sættes Posteren op mellem kl. 7.30 – 8.00. En af forfatterne skal være ved posteren når der er pauser i programmet for de mundtlige præsentationer. Det er i år muligt, at få posteren programsat til en kort præsentation i lokale 22.


En mundtlig præsentation foregår i et lukket lokale og varer 25 minutter, inklusiv spørgsmål eller drøftelse af udvalgte emner i indlægget. Der kan være en eller flere om at præsentere indlægget og der kan anvendes forskellige AV hjælpemidler til præsentationen.

 

Planlægningsgruppen er:

Marianne Eg, Børn og Unge
Anne Storgaard, Ortopædkirurgisk afdeling
Britt Ebert Løvendahl, Ortopædkirurgisk afdeling 
Janne Laursen, Kirurgisk, Karkirurgisk og Urinvejskirurgi
Karen Johnsen, Billeddiagnostisk afdeling
Rikke Graversen Svendlund, Kvindesygdomme og Fødsler
Annelise Kjær, Medicinsk og Hjertemedicinsk Afdeling
Ellen Høstrup, Diagnostisk Center
Lone Hede Andersen, Akutafdelingen
Jim Jensen, Udviklingsafdelingen Hammel Neurocenter
Susanne Friis Søndergård, Op/AN
Maj-Britt Brinkmann, Neurologisk Afdeling
Else-Marie Hansen, Skive Kommune
Ulla Veng, neurologisk Afdeling
Lise Lotte Niebur, CPK
Inge Pinholt, HR-uddannelse

Kontakt

Uddannelseskonsulent
Inge Pinholt
HR-uddannelse
Telefon: 7844 1236
inge.pinholt@midt.rm.dk

Sådan får du dit budskab ud over rampen!

Undervisning den 21. september.
Kursus med fokus på gode præsentationer og opsætning af poster.
(Se kursuskataloget for efteråret 2017 (kommer snart))