Sundhedsfagligt Symposium, torsdag den 9. november 2017
på Regionshospitalet Viborg
- for alle sundhedsfaglige med en mellemlang videregående uddannelse

 

Programmet for Sunhedsfagligt Symposium 2017 

Rettelser:

  • Side 50 i programmet skal erstattes af dette abstract.
  • NB! I programmet er der angivet forkerte oplægsholdere til oplægget Patientfortællinger - små videoklip til brug i konsultationen - De korrekte oplægshodlere er Marianne Eg, forskningssygeplejerske og Ester Hvass, diætist v. Børn og Unge. HR Uddannelse beklager denne fejl

Sundhedsfagligt Symposium består i år af 32 mundtlige præsentationer, som foregår i et lukket lokale og varer 25 minutter, inklusiv spørgsmål eller drøftelse af udvalgte emner i indlægget. Ydermere har vores kolleger bidraget med 14 posters. En poster giver via tekst samt illustrationer et fagligt budskab. Som noget nyt i år, er flere posters programsat til 5 minutters præsentation. De er programsat i forlængelse af de indlagte pauser.

Få et kort overblik over Sundhedsfagligt Symposium 2017

Gæstelæser 2017 - Marianne Levinsen

I år har vi fornøjelsen af at byde fremtidsforsker og cand.scient.pol., Marianne Levinsen velkommen som gæstetaler. Marianne Levinsen har siden 2006 beskæftiget sig professionelt med fremtiden og fremtidens sundhedsvæsen. Marianne Levinsen har blandt andet forsket i grundvilkår for, og generelle træk ved, fremtidens patient og de vilkår fremtidens patient kommer til at leve under. Senest har Marianne Levinsen holdt oplæg på folkemødet på Bornholm om fremtidens sundhedsvæsen med vægt på patienter, inddragelse og behov i fremtiden. Marianne Levinsen er overbevist om, at arbejdet med fremtiden gør os klogere og giver os mulighed for at påvirke vores egen fremtid.

Hvis du har lyst til at vide mere om Marianne Levinsen og hendes forskning, kan du følge nedenstående links:

Vi glæder os til at se dig

Det er med stor glæde, at vi igen i år kan byde velkommen til Sundhedsfagligt Symposium. Et arrangement, som handler om at dele viden; om at inspirere kolleger og om at synliggøre ressourcepersoner og udviklingstiltag.

Symposiet er åbent for alle, der har lyst til at hente inspiration fra kolleger og få viden om den faglige udvikling, der sker i HE Midts afdelinger og centre og i samarbejdet med primærsektoren - Skive Kommune, Viborg Kommune og Silkeborg Kommune og Psykiatrien. 

Vi ser frem til at byde jer velkommen til Sundhedsfagligt Symposium 2017 

 

Bedste hilsner

Planlægningsgruppen,

Marianne Eg, Børn og Unge
Anne Storgaard, Ortopædkirurgisk afdeling
Britt Ebert Løvendahl, Ortopædkirurgi
Janne Laursen, Kirurgisk, Karkirurgisk og Urinvejskirurgi
Karen Johnsen, Billeddiagnostisk afdeling
Rikke Graversen Svendlund, Kvindesygdomme og Fødsler
Annelise Kjær, Medicinsk og Hjertemedicinsk Afdeling
Ellen Høstrup, Diagnostisk Center
Lone Hede Andersen, Akutafdelingen
Jim Jensen, Udviklingsafdelingen, RH Hammel Neurocenter
Susanne Friis Søndergård, Operation og Intensiv
Maj-Britt Brinkmann, Neurologi 
Else-Marie Hansen, Skive Kommune
Ulla Veng, Neurologi 
Lise Lotte Niebur, Center for Planlagt Kirurgi
Inge Pinholt, HR Uddannelse

 

Kontakt


Inge Pinholt
Uddannelseskonsulent

 7844 1236

 inge.pinholt@midt.rm.dk

Gæstetaler 2017

Marianne Levinsen, cand.scient.pol. og fremtidsforsker.

"At arbejde med fremtiden gør os kloger og giver os mulighed for at påvirke vores egen fremtid"