Forskning er en stabsfunktion som har til opgave at understøtte og fremme forskningsaktiviteter på Hospitalsenhed Midt. Forskning tager sig af en række administrative forhold ved forskningen og har sekretariatsfunktion for forskningsrådet.

Liste over medarbejdere

Tilknyttet er Fagbibliotek, som bidrager til at sikre adgang til den nyeste viden, og som hjælper forskere med litteratursøgninger, referenceprogrammer, m.v.

Tilknyttet er også en fundraiser fra Forskningsstøtteenheden på Aarhus Universitet.

Forskning sætter derudover forskerne i forbindelse med andre relevante forskningsstøtteinitiativer.

Læs mere om forskning på Hospitalsenhed Midt