HR servicerer hospitalsledelsen, afdelings- og centerledelser og medarbejdere om løn- og personaleforhold, uddannelse og arbejdsmiljø.

HR er opdelt i fire teams, henholdsvis HR Personale, HR Løn, HR Uddannelse samt HR Arbejdsmiljø.

---

Find medarbejdere i HR.

---

Blandt de primære opgaver i HR er:
• Rådgivning af hospitalsledelsen, centerledelser og afdelingsledelser
• Lønudbetaling
• Løn- og ansættelsesvilkår
• Rådgivning og vejledning om generelle og specifikke løn- og personaleadministrative forhold
• Lønforhandlinger
• Overenskomstfortolkninger
• Organisations- og kompetenceudvikling
• Strategiske opgaver indenfor HR området
• Rekruttering, herunder stillingsannoncer og ansøgninger
• Ansættelser
• Opsigelser
• Personalepolitiske statistikker og nøgletal 
• Introduktion for nyansatte, herunder nye ledere
• Opfølgning på sygefravær 
• Rådgivning i forbindelse med personalesagsbehandling 
• Boligadministration 
• Koordinering og planlægning af hospitalets uddannelsesforpligtelser
• Evaluering af og opfølgning på hospitalets tilrettelæggelse af uddannelsesforløb
• Sikkerhed og arbejdsmiljø 

---

Find medarbejdere i HR.

---