HR servicerer hospitalsledelsen, afdelings- og centerledelser og medarbejdere om løn- og personaleforhold, uddannelse og arbejdsmiljø.

HR er opdelt i tre teams, henholdsvis HR Personale og arbejdsmiljø, HR Løn og HR Uddannelse.

Julie Witt

HR-chef 


Telefon: 24 75 92 15
julie.witt@midt.rm.dk


HR Løn

HR Løn rådgiver og beskæftiger sig med generelle og specifikke løn- og personaleadministrative forhold. Blandt de primære opgaver er:

 • Løn og ansættelse, herunder lønudbetaling
 • Overenskomstfortolkning
 • Rekruttering, herunder stillingsannoncer
 • Forhandling af lokalaftaler og lønforhandling
 • Lønbudgetter og lønskøn
 • Ressourcestyring
 • Personalepolitiske statistikker og nøgletal 
 • Digitalisering af processer

Bettina Snedker Berwald

Leder, HR Løn

 

Tiltræder, 1. marts 2022


Telefon: 

BEBERW@rm.dk

Anita Goul

Lønkonsulent 


Telefon: 78 44 12 00
anita.goul@midt.rm.dk

Arbejdsområder: 

 • Ansættelse og lønadministration
 • Ferie og fravær
 • Arbejdstidsplanlægning

Gitte Bak Jensen

Lønkonsulent


Telefon: 78 44 12 03
gitte.b.jensen@midt.rm.dk

Arbejdsområder: 

 • Nøgletal og analyse
 • Lønbudgetopfølgning og fremmødeprofiler
 • Lønadministration for læger
 • Ferie og fravær
 • Arbejdstidsplanlægning

Dan Holm

Lønkonsulent


Telefon: 78 44 12 14
dan.holm@midt.rm.dk

Arbejdsområder

 • Nøgletal og analyse
 • Lønbudgetopfølgning og fremmødeprofiler
 • Lønadministration for læger
 • Ferie og fravær
 • Arbejdstidsplanlægning

Hanne Svejstrup

Lønkonsulent


Telefon: 78 44 12 12
hanne.svejstrup@midt.rm.dk

Arbejdsområder: 

 • Ansættelse og lønadministration
 • Ferie og fravær
 • Arbejdstidsplanlægning

Kirsten K. Jeppesen

Lønkonsulent


Telefon: 78 44 12 08
kirsten.jeppesen@midt.rm.dk

Arbejdsområder:

 • Ansættelse og lønadministration
 • Ferie og fravær
 • Arbejdstidsplanlægning

Mai Ø. Lauritsen

Lønkonsulent


Telefon: 78 44 12 07
mai.lauritsen@midt.rm.dk 

Arbejdsområder: 

 • Barsel og Refusioner
 • Ansættelse og lønadministration
 • Ferie og fravær
 • Arbejdstidsplanlægning

Mura Mustafic

Lønkonsulent


Telefon: 78 44 12 16
muradija.mustafic@midt.rm.dk

Arbejdsområder: 

 • Refusioner
 • Afstemninger

Anette Kjær Sørensen

Lønkonsulent


Telefon: 78 44 12 13 
anette.soerensen@midt.rm.dk

Arbejdsområder: 

 • Nøgletal og analyse
 • Lønbudgetopfølgning og fremmødeprofiler
 • Lønadministration for læger
 • Ferie og fravær
 • Arbejdstidsplanlægning

Kamilla Thomsen

Lønkonsulent


Telefon: 78 44 12 15
KAMANR@rm.dk

Arbejdsområder: 

 • Barsel og refusioner
 • Ansættelse og lønadministration
 • Ferie og fravær
 • Arbejdstidsplanlægning

Anne Marie Abildgaard

Lønkonsulent


Telefon: 
Mail: 

Arbejdsområder: 

 • Ansættelse og lønadministration
 • Ferie og fravær
 • Arbejdstidsplanlægning

Simone Braüner Risbo

Lønkonsulent 


Telefon: 
Mail: 

Arbejdsområder: 

 • Ansættelse og lønadministration
 • Ferie og fravær
 • Arbejdstidsplanlægning

Luxsezga Thyagarajah

Lønkonsulent


Telefon: 78 44 12 53
luxthy@rm.dk 

Arbejdsområder: 

 • Ansættelse og lønadministration
 • Ferie og fravær
 • Arbejdstidsplanlægning

Majbritt Thorup Allermann

Kontorelev 


Telefon: 78 44 12 17
MAALLE@rm.dk

Arbejdsområder: 

 • Ansættelse og lønadministration
 • Ferie og fravær
 • Arbejdstidsplanlægning

HR Personale og forhandling

HR Personale rådgiver hospitalsledelsen, centerledelser og afdelingsledelser om generelle og specifikke løn- og personaleadministrative forhold samt arbejdsmiljø. De primære arbejdsområder er:

 • Lønforhandlinger
 • Organisations- og kompetenceudvikling
 • Strategiske indsatsområder 
 • Rekruttering af udenlandske medarbejdere
 • Opfølgning på sygefravær 
 • Rådgivning i forbindelse med personalesagsbehandling
 • Fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Inge Funch

Chefkonsulent


Telefon: 78 44 12 10
inge.funch@midt.rm.dk

Arbejdsområder: 

 • Lønforhandler
 • Personalesager, strukturændringer
 • Aftaler om særlig honorering, vilkår
 • Introduktion for nye ledere

Dorte Trærup Knude

HR-konsulent 


Telefon: 78 44 12 25
dorte.knude@midt.rm.dk

Arbejdsområder: 

 • Lønforhandler
 • Lægelig videreuddannelse
 • Aftaler om særlig honorering, vilkår 
 • Rammeaftale, lægevikarer

Helle Krabbe

HR-konsulent


Telefon: 78 44 12 02
helle.krabbe@midt.rm.dk

Arbejdsopgaver: 

 • Nærvær og fravær
 • Nærværsagent
 • Sygefraværsprojekt

Marie Printz

HR-konsulent


Telefon: 78 44 12 20 
marie.printz@midt.rm.dk

Arbejdsområder: 

 • Lønforhandler
 • HMU-sekretær
 • International rekruttering / udenlandske medarbejdere
 • MED-struktur og vilkår

Trine Sehested Rendbæk

HR-konsulent 


Telefon: 78 44 12 27 
trine.sehested.rendbaek@midt.rm.dk

Arbejdsområder: 

 • Personalesager, strukturændringer
 • Nærværs- og fravær
 • Organisationsudvikling, projekter

Kasper Andsbjerg

HR-konsulent 


Telefon: 78 44 12 23
kasper.andsbjerg@midt.rm.dk

Arbejdsområder: 

 • Nærvær og fravær
 • Lønforhandler
 • LMU-sekretær
 • Kontaktperson i forbindelse med omplacering og ansættelsesstop

Betina Tradsborg

HR-konsulent


Telefon: 78 44 12 26
betina.tradsborg@midt.rm.dk

Arbejdsopgaver: 

 • Personalesager, strukturændringer
 • Nærvær og fravær
 • Overenskomst- og aftalefortolkning
 • Personalejuridiske problemstillinger

Freddy Petersen

HR-konsulent


Telefon: 78 44 12 50
freddy.petersen@midt.rm.dk

Arbejdsområder: 

 • Lønforhandler
 • Overenskomst og aftalefortolkning
 • Arbejdstidsregler

Joan Bering Elkær Laustsen

HR-konsulent

Telefon: 51 37 11 57
Email: joanlu@rm.dk

Arbejdsområder:

 • Nærvær og fravær
 • Lederonboarding

Stephan Sandberg-Olesen

HR-konsulent, HR Løn 


Telefon: 29 65 66 28 
stephan.olesen@midt.rm.dk

Anette Bisgaard

HR-konsulent


Telefon: 78 44 12 30
anette.bisgaard@midt.rm.dk

 

Arbejdsområder:

 • Nærvær og fravær
 • HMU-sekretær
 • Lederonboarding

HR Uddannelse og arbejdsmiljø

HR Uddannelse rådgiver Hospitalsledelsen, centerledelser og afdelingsledelser om grund-, efter- og videreuddannelse samt kompetenceudvikling. De primære områder er:

 • Strategiske indsatsområder i relation til klinikkens pædagogik og didaktik
 • Organisations- og kompetenceudvikling, Puljer til leder -, efter- og videreuddannelse
 • Sparring, vejledning og uddannelse af kliniske vejledere m.fl.
 • Simulation og debriefing bl.a. i Læringscenter Midt
 • Koordinering af uddannelsespladser
 • Koordinering ifm. internationale studerende
 • Opfølgning på studenterevalueringer

Lars Riise Jensen

Leder, HR Uddannelse og arbejdsmiljø


Telefon: 30 52 05 15
larjns@rm.dk

Inge Pinholt

Uddannelseskonsulent


Telefon: 2119 3744
inge.pinholt@midt.rm.dk

Arbejdsområder: 

 • Kompetenceudvikling
 • Efter- og videreuddannelse
 • Centrale uddannelsespuljer på HE Midt
 • Projekter 

Sarah Bust Thygesen

Uddannelseskonsulent

Sarah B.T.
Telefon: 2168 0267
sarthy@rm.dk

Arbejdsområder: 

 • Det interne kursusudvalg
 • Plan2learn
 • Læringscenter Midt
 • Sundhedsadministrativkoordinator uddannelsen
 • Erhvervsuddannelser
 • Facilitator til fælles introduktion

Anni Marie Seerup

Uddannelsesansvarlig


Telefon: 78 44 12 38
anni.seerup@midt.rm.dk

Kontaktperson for:

 • Kirurgi og Diagnostisk Center
 • Sygeplejeuddannelsen
 • Radiografuddannelsen

Arbejdsområder: 

 • Pladsfordeling 
 • Kompetenceudvikling af vejledere
 • Bachelorsamarbejde

Astrid Sejrup Isaksen

Uddannelsesansvarlig

Telefon: 2965 2622
astisa@rm.dk

Kontaktperson for:

 • Kvindesygdomme og Fødsler
 • Børn og Unge
 • Neurologi i Viborg
 • Jordemoderuddannelsen
 • Klinisk diætist

Arbejdsområder:

 • Teknologi- og digitalisering i uddannelse
 • Læringscenter Midt

 

Christine Hald Videbæk

Uddannelsesansvarlig

ADMINISTRATION_Christine-Hald-Videbæk_DSC0165_hjemmeside.jpg

Telefon: 2168 0215
chriscri@rm.dk

Kontaktperson for

 • Operation og Intensiv, Ortopædkirurgi, Center for Planlagt Kirurgi
 • SOSU-assistentuddannelsen
 • Ergoterapeut- og fysioterapeut uddannelsen

Arbejdsområder:

 • Sundhedsfaglig symposium

Tina M. Hansen

Uddannelsesansvarlig


Telefon: 2119 3688
tina.m.hansen@midt.rm.dk

Kontaktperson for

 • Medicinsk Afdeling, Akutafdelingen, Hjertesygdomme
 • Sygeplejerskeuddannelsen
 • Bioanalytikeruddannelsen

Arbejdsområder: 

 • Simulation
 • Kontaktperson for SIMLab
 • Læringscenter Midt vedr. læringsforløb
 • E-læring

Anette Bagger Sørensen

Uddannelseskoordinerende overlæge og koordinerende lektor


Telefon: 78 44 70 45
anette.bagger.soerensen@rm.dk

 

Anette Lind Kristensen

Uddannelsesvejleder for Sundhedsadministrativkoordinator uddannelsen


anetkris@rm.dk

Nina Hildur Centio

HR-konsulent


Telefon: 24 99 01 65
nina.centio@midt.rm.dk

Arbejdsområder: 

 • Rekruttering AL/CL
 • Medicinuddannelsen
 • Organisationsudvikling, projekter
 • Frivillighedsindsats

Laila Baadsgaard Jørgensen

Arbejdsmiljøkonsulent


Telefon: 78 44 12 57
laila.Baadsgaard@rm.dk

Arbejdsområder: 

 • Arbejdsmiljø generelt
 • Forflytningsoptimering
 • Bæredygtighed

Thomas Antonsen

Arbejdsmiljøkonsulent

Telefon: +45 3069 6136
thoant@rm.dk

Arbejdsområder:

 • Registrering af arbejdsulykker og VTC
 • Support på ArbejdsMiljøSystemet
 • Generelle henvendelser om arbejdsmiljø

Signe Sandager Schou Bjerre

Uddannelseskonsulent

Telefon: +45 5172 0931

signe.bjerre@midt.rm.dk 

Arbejdsområder:

Redigering af hjemmesiden på HR området