HR__DSC6784_banner.jpg

HR servicerer hospitalsledelsen, afdelings- og centerledelser og medarbejdere om løn- og personaleforhold, uddannelse og arbejdsmiljø.

HR er opdelt i tre teams, henholdsvis HR Personale og arbejdsmiljø, HR Løn og HR Uddannelse.

Julie Witt

HR-chef 


Telefon: 24 75 92 15
julie.witt@midt.rm.dk


HR Personale og arbejdsmiljø

HR Personale rådgiver hospitalsledelsen, centerledelser og afdelingsledelser om generelle og specifikke løn- og personaleadministrative forhold samt arbejdsmiljø. De primære arbejdsområder er:

 • Lønforhandlinger
 • Organisations- og kompetenceudvikling
 • Strategiske indsatsområder 
 • Rekruttering af udenlandske medarbejdere
 • Opfølgning på sygefravær 
 • Rådgivning i forbindelse med personalesagsbehandling
 • Fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Inge Funch

Chefkonsulent


Telefon: 78 44 12 10
inge.funch@midt.rm.dk

Arbejdsområder: 

 • Lønforhandling
 • Personalesager, strukturændringer
 • Aftaler om særlig honorering, vilkår
 • Introduktion for nye ledere

Dorte Trærup Knude

HR-konsulent 


Telefon: 78 44 12 25
dorte.knude@midt.rm.dk

Arbejdsområder: 

 • Lønforhandling, overlæger, psykologer, socialrådgivere, socialpædagoger, logopæder
 • Lægelig videreuddannelse
 • Aftaler om særlig honorering, vilkår for læger
 • Forskningsansættelser, delestillinger, udlån

Helle Krabbe

HR-konsulent


Telefon: 78 44 12 02
helle.krabbe@midt.rm.dk

Arbejdsopgaver: 

 • Nærvær og fravær
 • Virksomhedspraktikker
 • Nærværsagent
 • Sygefraværsprojekt

Marie Printz

HR-konsulent


Telefon: 78 44 12 20 
marie.printz@midt.rm.dk

Arbejdsområder: 

 • Lønforhandler
 • HMU-sekretær
 • International rekruttering / udenlandske medarbejdere
 • MED-struktur og vilkår

Nina Hildur Centio

HR-konsulent


Telefon: 78 44 12 18 
nina.centio@midt.rm.dk

Arbejdsområder: 

 • Rekruttering AL/CL
 • Medicinuddannelsen
 • Organisationsudvikling / Projekter
 • Frivillighedsindsats

Trine Sehested Rendbæk

HR-konsulent 


Telefon: 78 44 12 27 
trine.sehested.rendbaek@midt.rm.dk

Arbejdsområder: 

 • Personalesager, strukturændringer
 • Nærværs- og fravær
 • Organisationsudvikling/projekter

Kasper Andsbjerg

HR-konsulent 


Telefon: 78 44 12 23
kasper.andsbjerg@midt.rm.dk

Arbejdsområder: 

 • Nærvær og fravær
 • Lønforhandling
 • Kontaktperson i forbindelse med omplacering og ansættelsesstop
 • HR Udviklingsprojekter

Betina Tradsborg

HR-konsulent


Telefon: 78 44 12 26
betina.tradsborg@midt.rm.dk

Arbejdsopgaver: 

 • Personalesager, strukturændringer
 • Nærvær og fravær
 • Overenskomst- og aftalefortolkning
 • Personalejuridiske problemstillinger

Lars Riise Jensen

HR-konsulent


Telefon: 30 52 05 15
larjns@rm.dk

Freddy Petersen

HR-konsulent


Telefon: 78 44 12 50
freddy.petersen@midt.rm.dk

Arbejdsområder: 

 • Lønforhandling
 • Overenskomst og aftalefortolkning
 • Arbejdstidsregler

Laila Baadsgaard Jørgensen

Arbejdsmiljøkonsulent


Telefon: 78 44 12 57
laila.Baadsgaard@rm.dk

Arbejdsområder: 

 • Arbejdsmiljø generelt
 • Forflytningsoptimering
 • Bæredygtighed

Tanja Christiansen

Arbejdsmiljøkonsulent


Telefon: 78 44 12 62
tanja.christiansen@midt.rm.dk 

Arbejdsområder: 

 • Arbejdsmiljø generelt
 • HMU / arbejdsmiljøaftale
 • Psykologisk tryghed

Rune Kramer Knudsen

Uddannelsespraktikant


Telefon: 78 44 12 30
rune.knudsen@midt.rm.dk


HR Løn

HR Løn rådgiver og beskæftiger sig med generelle og specifikke løn- og personaleadministrative forhold. Blandt de primære opgaver er:

 • Løn og ansættelse, herunder lønudbetaling
 • Overenskomstfortolkning
 • Rekruttering, herunder stillingsannoncer
 • Forhandling af lokalaftaler og lønforhandling
 • Lønbudgetter og lønskøn
 • Ressourcestyring
 • Personalepolitiske statistikker og nøgletal 
 • Digitalisering af processer

Stephan Sandberg-Olesen

Leder, HR Løn 


Telefon: 29 65 66 28 
stephan.olesen@midt.rm.dk

Anita Goul

Lønkonsulent 


Telefon: 78 44 12 00
anita.goul@midt.rm.dk

Arbejdsområder: 

 • Ansættelse og lønadministration
 • Ferie og fravær
 • Arbejdstidsplanlægning

Gitte Bak Jensen

Lønkonsulent


Telefon: 78 44 12 03
gitte.b.jensen@midt.rm.dk

Arbejdsområder: 

 • Nøgletal og analyse
 • Lønbudgetopfølgning og fremmødeprofiler
 • Ferie og fravær
 • Arbejdstidsplanlægning

Dan Holm

Lønkonsulent


Telefon: 78 44 12 17
dan.holm@midt.rm.dk

Arbejdsområder

 • Nøgletal og analyse
 • Lønbudgetopfølgning og fremmødeprofiler
 • Ferie og fravær
 • Arbejdstidsplanlægning

Hanne Svejstrup

Lønkonsulent


Telefon: 78 44 12 12
hanne.svejstrup@midt.rm.dk

Arbejdsområder: 

 • Ansættelse og lønadministration
 • Ferie og fravær
 • Arbejdstidsplanlægning

Heidi Filtenborg Poulsen

Lønkonsulent


Telefon: 78 44 12 15
heidi.filtenborg.poulsen@midt.rm.dk

Arbejdsområder: 

 • Nøgletal og analyse
 • Lønbudgetopfølgning og fremmødeprofiler
 • Ferie og fravær
 • Arbejdstidsplanlægning

Kirsten K. Jeppesen

Lønkonsulent


Telefon: 78 44 12 08
kirsten.jeppesen@midt.rm.dk

Arbejdsområder:

 • Ansættelse og lønadministration
 • Ferie og fravær
 • Arbejdstidsplanlægning

Mai Ø. Lauritsen

Lønkonsulent


Telefon: 78 44 12 07
mai.lauritsen@midt.rm.dk 

Arbejdsområder: 

 • Barsel og Refusioner
 • Ansættelse og lønadministration
 • Ferie og fravær
 • Arbejdstidsplanlægning

Mura Mustafic

Lønkonsulent


Telefon: 78 44 12 16
muradija.mustafic@midt.rm.dk

Arbejdsområder: 

 • Refusioner
 • Afstemninger

Sanne Lund Kaastrup

Lønkonsulent


Telefon: 78 44 12 53
sanne.kaastrup@midt.rm.dk

Arbejdsområder: 

 • Ansættelse og lønadministration
 • Ferie og fravær
 • Arbejdstidsplanlægning
 • Stillingsopslag

Susan Benn Hansen

Lønkonsulent

Telefon: 78 44 12 06
subeha@rm.dk

Arbejdsområder: 

 • Ansættelse og lønadministration
 • Ferie og fravær
 • Arbejdstidsplanlægning

Anette Kjær Sørensen

Lønkonsulent


Telefon: 78 44 12 13 
anette.soerensen@midt.rm.dk

Arbejdsområder: 

 • Nøgletal og analyse
 • Lønbudgetopfølgning og fremmødeprofiler
 • Ferie og fravær
 • Arbejdstidsplanlægning

Kamilla Andersen

Lønkonsulent (barsel)


Telefon: 78 44 12 15
KAMANR@rm.dk

Arbejdsområder: 

 • Barsel og refusioner
 • Ansættelse og lønadministration
 • Ferie og fravær
 • Arbejdstidsplanlægning

Åse Forsberg Damgaard

Lønkonsulent


Telefon: 78 44 12 52
AASDAM@rm.dk

Arbejdsområder:

 • Stillingsopslag
 • Ad hoc

HR Uddannelse

HR Uddannelse rådgiver Hospitalsledelsen, centerledelser og afdelingsledelser om grund-, efter- og videreuddannelse samt kompetenceudvikling. De primære områder er:

 • Strategiske indsatsområder i relation til klinikkens pædagogik og didaktik
 • Organisations- og kompetenceudvikling, Puljer til leder -, efter- og videreuddannelse
 • Sparring, vejledning og uddannelse af kliniske vejledere m.fl.
 • Simulation og debriefing bl.a. i Læringscenter Midt
 • Koordinering af uddannelsespladser
 • Koordinering ifm. internationale studerende
 • Opfølgning på studenterevalueringer

Lone Kolbæk

Leder, HR Uddannelse

Telefon: 78 44 12 43/ 78 44 12 44
lone.kolbaek@midt.rm.dk

Inge Pinholt

Uddannelseskonsulent

Inge-Pinholt-_HR.jpg
Telefon: 78 44 12 36
inge.pinholt@midt.rm.dk

Arbejdsområder: 

 • Kompetenceudvikling
 • Efter- og videreuddannelse
 • Centrale uddannelsespuljer på HE Midt
 • Projekter

Anni Marie Seerup

Uddannelsesansvarlig


Telefon: 78 44 12 38
anni.seerup@midt.rm.dk

Kontaktperson for:

 • Kirurgi og Diagnostisk Center
 • Sygeplejeuddannelsen
 • Radiografuddannelsen

Arbejdsområder: 

 • Pladsfordeling 
 • Kompetenceudvikling af vejledere
 • Bachelorsamarbejde

Mette Gjødvad Høy

Uddannelsesansvarlig

Telefon: 78 44 12 40
mette.hoy@midt.rm.dk

Kontaktperson for

 • Operation og Intensiv, Ortopædkirurgi, Center for Planlagt Kirurgi, Børn og Unge og Kvindesygdomme og Fødsler
 • SOSU-assistentuddannelsen
 • Ergoterapeut- og fysioterapeut uddannelsen

Arbejdsområder:

 • Simulation
 • Kontaktperson for SIMLab

Tina M. Hansen

Uddannelsesansvarlig


Telefon: 78 44 12 34
tina.m.hansen@midt.rm.dk

Kontaktperson for

 • Medicinsk Afdeling, Akutafdelingen, Hjertesygdomme og Neurologi i Viborg 
 • Sygeplejerskeuddannelsen
 • Bioanalytikeruddannelsen

Arbejdsområder: 

 • Simulation
 • Læringscenter Midt vedr. læringsforløb
 • E-læring

Lene Marian Bay Petersen

Uddannelseskonsulent


Telefon: 78 44 12 47 / 21 68 02 67
LEMPEE@rm.dk

Arbejdsområder: 

 • Det interne kursusudvalg
 • Plan2learn
 • Læringscenter Midt
 • Lægesekretæruddannelsen
 • Erhvervsuddannelser
 • Facilitator til fælles introduktion

Anette Bagger Sørensen

Uddannelseskoordinerende overlæge og koordinerende lektor


Telefon: 78 44 70 45
anette.bagger.soerensen@rm.dk

 

Anette Lind Kristensen

Uddannelsesvejleder for lægesekretærer


anetkris@rm.dk

Anette Bisgaard

Uddannelsespraktikant


Telefon: 78 44 12 46
anette.bisgaard@midt.rm.dk