Kvalitet og Forbedring arbejder målrettet på at styrke kvaliteten og i Hospitalsenhed Midt til gavn for patienterne. Vi har fokus på kvalitetssikring, udvikling og problemløsning i samarbejde med klinikken og andre samarbejdspartnere.

Kvalitet og Forbedring har en bred opgaveportefølje indenfor kvalitetsarbejdet. Vi løser bl.a. opgaver vedr. e-Dok, kvalitetssikring af instrukser og retningslinier for det kliniske arbejde, monitorering, innovation, tværsektorielt samarbejde, patientsikkerhed og hygiejne.

Det er Kvalitets mål at sikre grundlaget for, at vores patienter oplever gode sammenhængende og effektive behandlingsforløb.

Vi har fokus på at sikre

 • sundhedsydelser af høj faglig, patientoplevet og organisatorisk kvalitet og sikkerhed
 • et samarbejdende og sammenhængende sundhedsvæsen med patienten som partner

Mette Brænder Nørgaard

Kvalitets- og Forbedringschef 

Mobil: 29 61 01 65
mettebraender.noergaard@midt.rm.dk


Hygiejne

Karen Dyhr Pedersen

Hygiejnesygeplejerske


Telefon: 78 44 13 42
Mobil: 21 68 02 37
karen.dyhr.pedersen@rm.dk

Arbejdsområder:

 • Infektionshygiejne
 • Rådgivning og undervisning

Karina Lausten

Hygiejnesygeplejerske


Telefon: 78 44 13 40
Mobil: 24 64 36 73
karina.lausten@midt.rm.dk

Arbejdsområder: 

 • Infektionshygiejne
 • Rådgivning og undervisning

Irdi A. Dalsgaard

Hygiejnesygeplejerske


Telefon: 78 44 13 04
Mobil: 30 47 36 38
irddal@rm.dk

Arbejdsområder:

 • Infektionshygiejne
 • Rådgivning og undervisning

Patientsikkerhed og patientforløb

Bodil Olesen

Kvalitetskonsulent


Telefon: 78 44 13 19
Mobil: 29 65 26 05
bodil.olesen@midt.rm.dk

Kontaktperson for:

 • Center for Planlagt Kirurgi
 • Ortopædkirurgi

Arbejdsområder:

 • Patientsikkerhed herunder utilsigtede hændelser
 • Risikobaseret tilsyn
 • Medicineringsråd
 • Hjertestopudvalget
 • Opslag i elektroniske patientsystemer

Vibeke Nørgaard Larsen

Kvalitetskonsulent

Vibeke Nørgaard Larsen.jpg
Telefon: 78 44 13 13
Mobil: 29 67 32 55
vibeke.n.larsen@midt.rm.dk

Kontaktperson for:

 • Børn og Unge
 • Kirurgi
 • Kvindesygdomme og Fødsler
 • Operation og Intensiv

Arbejdsområder:

 • Patient-/pårørende inddragelse
 • Tværgående indsatser

Betty Bie Mikkelsen

Kvalitetskonsulent


Mobil: 23 81 85 14
betty.mikkelsen@midt.rm.dk

Kontaktperson for:

 • Akutafdelingen
 • Diagnostisk Center

Arbejdsområder:

 • Sikkert patientflow

e-Dok

Martin Trier Lund

Kvalitetskonsulent


Telefon: 78 44 13 05
martin.trier.lund@midt.rm.dk

Kontaktperson for:

 • Byggeri og Projekt
 • Servicecenteret
 • Specialtandplejen

Arbejdsområder:

 • Hospitalskoordinator e-Dok
 • e-Dok dokumentkoordinator
 • Qreg koordinator
 • Webredaktør Kvalitet og Forskning
 • Arbejdsmiljørepræsentant

Linna Skovgaard Mortensen

Kvalitetskonsulent

Linna Skovgaard
Telefon: 78 44 13 19
linna.skovgaard@midt.rm.dk

Kontaktperson for:

 • Fysiologi
 • Hammel Neurocenter
 • Patologi

Arbejdsområder:

 • e-Dok dokumentkoordinator
 • Sagsbehandler på tilladelser til opslag i MidtEPJ
 • Høring af retningslinjer
 • Dokumentation

Monitorering

Esbern Mørck

Kvalitetskonsulent


Telefon: 78 44 13 11
esbern.moerck@midt.rm.dk

Kontaktperson for:

 • Administrationen
 • Neurologi
 • Røntgen og Skanning

Arbejdsområder:

 • Hjertepakker
 • Kliniske Kvalitetsdatabaser
 • Kræftpakkeforløb
 • Maksimale ventetider

Christian Neubert

Kvalitetskonsulent


Telefon: 23 81 84 61
christian.neubert@midt.rm.dk

Kontaktperson for:

 • Blodprøver og Biokemi
 • Medicinsk Afdeling
 • Hjertesygdomme

Arbejdsområder:

 • LUP-landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser inkl. fødende og Akut Modtagelsen
 • Kliniske kvalitetsdatabaser – RKKP
 • Innovation