Kvalitet-og-Forskning_DSC0952_banner.jpg

Kvalitet og Forskning arbejder målrettet på at styrke kvaliteten og forskningen i Hospitalsenhed Midt til gavn for patienterne. Vi har fokus på kvalitetssikring, udvikling og problemløsning i samarbejde med klinikken og andre samarbejdspartnere.

Kvalitet og Forskning har en bred opgaveportefølje indenfor kvalitetsarbejdet. Vi løser bl.a. opgaver vedr. e-Dok, kvalitetssikring af instrukser og retningslinier for det kliniske arbejde, monitorering, innovation, tværsektorielt samarbejde, patientsikkerhed, hygiejne, forskning, fagbibliotek og sekretariatsbetjening.

Det er Kvalitets mål at sikre grundlaget for, at vores patienter oplever gode sammenhængende og effektive behandlingsforløb.

Vi har fokus på at sikre

 • sundhedsydelser af høj faglig, patientoplevet og organisatorisk kvalitet og sikkerhed
 • et samarbejdende og sammenhængende sundhedsvæsen med patienten som partner

Henrik Bendix

Chef for Kvalitet og Forskning


Telefon: 21 72 89 79
henrik.bendix@midt.rm.dk


Hygiejne

Karen Dyhr Pedersen

Hygiejnesygeplejerske


Telefon: 78 44 13 42
Mobil: 21 68 02 37
karen.dyhr.pedersen@rm.dk

Arbejdsområder:

 • Infektionshygiejne
 • Rådgivning og undervisning

Karina Lausten

Hygiejnesygeplejerske


Telefon: 78 44 13 40
Mobil: 24 64 36 73
karina.lausten@midt.rm.dk

Arbejdsområder: 

 • Infektionshygiejne
 • Rådgivning og undervisning

Patientsikkerhed og patientforløb

Bodil Olesen

Kvalitetskonsulent


Telefon: 78 44 13 19
Mobil: 29 65 26 05
bodil.olesen@midt.rm.dk

Kontaktperson for:

 • Center for Planlagt Kirurgi
 • Ortopædkirurgi

Arbejdsområder:

 • Patientsikkerhed herunder utilsigtede hændelser
 • Risikobaseret tilsyn
 • Medicineringsråd
 • Hjertestopudvalget
 • Opslag i elektroniske patientsystemer

Vibeke Nørgaard Larsen

Kvalitetskonsulent

Vibeke Nørgaard Larsen.jpg
Telefon: 78 44 13 13
Mobil: 29 67 32 55
vibeke.n.larsen@midt.rm.dk

Kontaktperson for:

 • Børn og Unge
 • Kirurgi
 • Kvindesygdomme og Fødsler
 • Operation og Intensiv

Arbejdsområder:

 • Patient-/pårørende inddragelse
 • Tværgående indsatser

Betty Bie Mikkelsen

Kvalitetskonsulent


Mobil: 23 81 85 14
betty.mikkelsen@midt.rm.dk

Kontaktperson for:

 • Akutafdelingen
 • Diagnostisk Center

Arbejdsområder:

 • Sikkert patientflow

Tværgående dokumenter og dokumentation

Martin Trier Lund

Kvalitetskonsulent


Telefon: 78 44 13 05
martin.trier.lund@midt.rm.dk

Kontaktperson for:

 • Byggeri og Projekt
 • Servicecenteret
 • Specialtandplejen

Arbejdsområder:

 • Hospitalskoordinator e-Dok
 • e-Dok dokumentkoordinator
 • Qreg koordinator
 • Webredaktør Kvalitet og Forskning
 • Arbejdsmiljørepræsentant

Linna Skovgaard Mortensen

Kvalitetskonsulent

Linna Skovgaard
Telefon: 78 44 13 19
linna.skovgaard@midt.rm.dk

Kontaktperson for:

 • Fysiologi
 • Hammel Neurocenter
 • Patologi

Arbejdsområder:

 • Dokumentkoordinator

Kristoffer Schmidt Busborg

Uddannelsespraktikant

ADMINISTRATION_Kristoffer-Schmidt-Busborg_DSC9351_hjemmeside.jpg
Telefon: 78 44 13 04
kristoffer.busborg@rm.dk


Monitorering

Esbern Mørck

Kvalitetskonsulent


Telefon: 78 44 13 11
esbern.moerck@midt.rm.dk

Kontaktperson for:

 • Administrationen
 • Neurologi
 • Røntgen og Skanning

Arbejdsområder:

 • Hjertepakker
 • Kliniske Kvalitetsdatabaser
 • Kræftpakkeforløb
 • Maksimale ventetider

Christian Neubert

Kvalitetskonsulent


Telefon: 23 81 84 61
christian.neubert@midt.rm.dk

Kontaktperson for:

 • Blodprøver og Biokemi
 • Medicinsk Afdeling
 • Hjertesygdomme

Arbejdsområder:

 • LUP-landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser inkl. fødende og Akut Modtagelsen
 • Kliniske kvalitetsdatabaser – RKKP
 • Innovation

Forskning

Ian Alexander McCulloch

Forskningssekretær

Telefon: 78 44 13 30
ian.mcculloch@midt.rm.dk

Lars Dyrløv

Forskningskoordinator

Lars-Dyrløv

Telefon: 78 44 13 33
Mobil: 30 53 95 55
lars.dyrløv@midt.rm.dk

Ulrik Korff

Fundraiser


Telefon: 93 50 88 83
uk@au.dk


Vidensservice

Henrik Laursen

Konstitueret leder


Telefon: 78 44 13 57
henlas@rm.dk

Kontaktperson for:

 • Regionshospitalet Randers
 • Hammel Neurocenter

Jane Kjemtrup Andersen

Kontaktbibliotekar


Telefon: 78 44 13 54
jakane@rm.dk

Kontaktperson for:

 • Hospitalsenhed Vest

Jette Hansen

Assistent


Telefon: 78 44 13 50
jelhan@rm.dk

Karin Velbæk

Kontaktbibliotekar


Telefon: 78 44 13 55
karvel@rm.dk

Kontaktperson for:

 • Regionshospitalet Horsens 
 • Regionshospitalet Silkeborg

Louise Stenholt